Home » Uncategorized » Yuvarlak Oymalar

Yuvarlak Oymalar

Yuvarlak Oymalar; suni çukurları yani yuvarlak oymalar mezarları temsil etmektedir. Mezarları çok fazla uzakta olmaz. Definecilikte çokça karşılaşılan define işaretlerindendir. Yön ve mesafe tespiti için yardımcı işaretlerden faydalanmak gerekir. Bu işaretlerde %90’lık bölümünde mezarı 20 metreyi geçmemiştir.

Yuvarlak Oymalar; her oymanın 1 mezarı vardır. Mezar oymanın 5 metre çevresinde araştırılmalıdır. Genel olarak boş çıkar. Eğer bir büyük oyma var ve etrafında da küçük oymalar varsa büyük oyma ile küçük oyma arası ölçülmelidir. Her ölçülen santimetre 1 metre = 1 adım var sayılarak küçük oyma istikametine gidilir. Aranılan mezar ordadır. Küçük ve derin olmayan oymalar mezar büyük oymalarsa mahzen işareti olur. Mesela bu konudaki oyma küçük ama derin bu burada mezar odası olduğu anlamındadır. Bu şekilde biraz daha derin olursa anlamı biraz daha değişebilir. Mesela kuyu oymadaki derinlik hedefin derinliğini de verir.

Küçük Oymalar: Küçük oymalar tek başlarına ise tek mezar anlamını gelir. Bu oyukların yakınlarında aynı kaya üzerinde yardımcı işaret olarak bir ok ya da bir çizgi olması durumunda sizin arayacağınız mezarın yönünü bulmanıza yardımcı olacaktır. Hele yakınlarında bir haç ya da “x” varsa kesin mezardır.

Büyük Oymalar: Büyük oymalar genelde 1-3-5 gibi tek sayılarla anlatılır. Bunlar çevrede kuyu olduğu anlamına gelir. Bunlar mezar işareti olarak ta yorumlanır.

Karışık Oyuklar: Hem küçük hem de büyük oyukların birlikte olduğu kayalıkları anlatmaktadır. Aile mezarlığı ya da genel mezarlık alanı olarak anlatılmaktadır.

Zemine Dik Oymalar: Zemine dik yani duvar tabirine yakın kayalıklardaki zemine düz değil de sanki bir ufak göz gibi duran oymalar mağara işaretidir. Bu işaretlerde oymaya 1-2 metre sağ veya sol tarafında kapalı duran gerçek mağara vardır.

Kare Oymalar: Zemine düz yani paralel durumda ise mahzen işaretini verir. Çok uzakta olmayan bu mahzenleri boşluk tespitiyle bulabilirsiniz.

Zemine Dik Kare Oymalar: Duvar tabir ettiğimiz kayalarda ki kare oymalar kral mezarı gibi anıt mezarları verirler.

Yuvarlak oymalar
Dağda kayanın üstünde dikdörtgen oyma mezar. Yantarafında oyma çukurlar.
Yuvarlak oymalar
Yerde kaya oyma çukur.
Yuvarlak oymalar
Kayada oyma yuvarlak çukur.
Yuvarlak oymalar
Kayada oyma birçok çukur işareti.