Definede Kaşık İşareti

Definede Kaşık İşareti; defineciler tarafından çok nadir karşılaşılan işaretlerden biridir. Eski zamanlarda kaşık ağaçtan yapılırdı. Bu vesileyle çevrede var olan yaşlı ağacı anlatır. Özellikle Karadeniz bölgesinde var olan şimşir ağacından güzel olur. Kaşık sapı ve ağızı istikametinde şimşir ağacı arayın bu ağacı bulduğunuzda hedefiniz önünüzde demektir.

Kaşık işaretinin özellikle yönü, açısı, ağız kısmı ve genişliği birden çok anlama işarete sahip olabilir. Anadolu’da ve birçok medeniyette kaşık sembolü bereket, sağlık, bolluk ve zenginlik sembolü olarak bilinmektedir.

Bu işaret su akıntısı sonucu oluşmuş oyuk ve gölet boşluklarını kaşık işareti ile karıştırılmamalıdır. Kaşık yanında çatal ya da kaşığın kepçe şeklinde formu olabilir. Kaşığın ağızı ne kadar büyükse hazinesi de o derece büyüktür. Kaşık büyüklüğüne göre işaretin ifade ettiği yön ve uzaklık değişebilir.

Yine etrafta olabilecek depo, sığınak veya bol bol zenginlik depolanabilecek kuytular, çukurlar, tepeler dikkatlice gözlemlenmelidir.

Diğer görüş: Para kaşık sapı istikametindedir sap ölçülür 1 cm si 1 adım olarak hesaplanır sap istikametine doğru gidilir.

Kayada, taşta kaşık işareti
Kayada bulunan oyma kaşık işareti. Kaşığın ön tarafına dikkat.
Kayada, taşta kaşık işareti
Kayada bulunan oyman kaşık işareti. Kaşığın ön tarafına dikkat.
Kayada, taşta kaşık işareti
Kayada bulunan oyman kaşık işareti. Kaşığın ön tarafına dikkat.

Tavus Kuşu ve Güvercin İşareti

Tavus Kuşu ve Güvercin İşareti; kadınların ziynet eşyasını işaretidir. Güvecin işaretinin baktığı yönde araştırma yapmalısınız. Eğer yardımcı işaret olarak istavroz varsa gömü mağara içindedir. Mağarayı bulmak için çevrede ikinci bir istavroz işareti daha bulunmalısınız. İkinci istavrozun bulunduğu kaya mağaradadır.

Ördeğin bulunduğu yerde altında üstünde önünde ya da arkasında bir ok işareti varsa ve bu işaret ördeğin baktığı yöne bakıyorsa o yönde araştırma yapılmalıdır. Eğer aynı tara bakmıyorsalar o zaman kuşun baktığı yön araştırılmalıdır.

Ördek kafasını geriye doğru çevirmişse gerisinde araştırma yapılmalıdır. Dere kenarlarında farklı bir taş araştırılmalıdır. Eğer çevrede 2 dere varsa bunların birleşim noktasında ya da suyun içinde dışında farklı 1 taş veya büyük 1 kaya aranmalıdır.

Güvercin, tavuk, kuş, vb. işaretleri genellikle kuşların yumurtlayarak çoğalma özelliğinden dolayı çevrede yumurta şeklinde bir işaret aranmalıdır. Üstü beyaz veya kırmızı olabilir. Yumurtanın içinin bir kısmının sarı olduğu da dikkate alınarak altın çağrışımı yapmalıdır.

Leylek ve benzeri kuşlarsa genelde göçe edenlere özgü olan işarettir. Gömüsü en fazla 5 metre çevresindedir. Ancak nihai hazineye ulaşmak için başka bir işaret olmadığında cihaz ile tespit gereklidir.

Tavus Kuşu: Tavus kuşu kuyruğunu yelpaze gibi açtığında göz göz olan şekillerin her biri arkeolojide mezarları temsil eder. Yok, olmamayı ve ölümsüzlüğü simgeler. Sürekli hayatın imajını sergiler. Genel olarak Hristiyan sembolizmin bir uygulaması olarak bilinir. Tek başına bir mezar veya bir nekropol girişinde bulunabilir.

Evlenmemiş bakire bir prensesin mezarıdır. Prensese ait olan mücevherat ve çeyizi vardır. Varlığı mağarada ya da mahzenin içindedir.

Güvercin: Para ile beraber kadın eşyasını simgeler. Uçan güvercin ölünün şahsi eşyalarıdır. Bilezik, halhal, çeşitli takılar vardır. Çift güvercin ortalarında istavroz var ise bu genellikle mağara ya da işaret ya da istavroz aranmalıdır. Emanet oradadır. Eğer bulunan yardımcı işaretlerin arasında çiçek ve ya istavroz benzeri bir yardımcı işaret yoksa yine karşı duvar veya yakın bir alanda yardımcı işaret aranmalıdır. Emanet kesinlikle güvercinin içinde olmaz sakın tahrip etmeyiniz.

Tavus Kuşu ve Güvercin İşareti
Kabartma tavus kuşu resmi baktığı yön önemli
Tavus Kuşu ve Güvercin İşareti
Kayada oyma güvercin resmi baktığı yön defineyi bulmak için önemli. Başının üstünde yardımcı işaret var.
Tavus Kuşu ve Güvercin İşareti
Kayada oyma güvercin işareti güvercinin baktığı yön önemli.
Tavus Kuşu ve Güvercin İşareti
Kayada çizgi tavus kuşu, kuşun baktığı yön önemli

Topal Ayı İşareti

Topal ayı işareti: Defineciler tarafından bu işaret çok aranılan ve değerli bir işarettir. Eşkıya işareti olarak bilinir. Eski zamanlarda eşkıyaların çaldıkları paraları saklamak için kullandıkları işaretlerden bir tanesidir. Bölgelere göre farklılıklar göstermektedir.

Define Mağaranın İçinde Olursa: İlk yapmanız gerekin ayının topal ayağını bulunuz. Ayağın yakınlarında mağarada mahzen işareti arayınız. Eğer ayının bütün uzuvları varsa ayının bulunduğu kaya giriştir. Eksik uzuv varsa eksik uzuv aranmalıdır. Aramamız gereken yer kapalı mağaradır. Bu mağara 50 m. den uzak olamaz. Topal ayının varlığı mağaranın içerisindedir. Mağarayı bulursanız zaten hazineyi de buldunuz demektir. Eğer ayının uzuvları tam ise işaretin bulunduğu kayada çalışmalısınız. Ayının baktığı yön çok önemlidir. Mağarayı bulduğunuzda hazine mağaranın duvarında kabartma taşların arasındaki gizli bölmededir. Topal ayının eksik ayağını özellikle dereye yakın kayalık yerlerde arayın. Ayrıca ayının bulunduğu kayanın karşı tarafına ve hizalarına bakmanızı öneririm.

Ayı Pençesi: Ayı ormanın muhafızı ya da ormanın gözetleyicisi olarak bilinir. Bu motif gücü, dayanıklılığı, cesurluğu ve bereketi de simgeler. Bu pençe bulunduğunda çevrede ayağı olmayan bir ayı yani topal ayı işareti aramak gerekir.

Defineciler tarafından çok aranılan varlıklı bir define işarettir. Bir kayada ya da heykel olarak yapılmış olabilir. Bu işarette 2 hazine olduğu söylenmektedir. Birincisi genellikle eksik ayağının bulunduğu kayanın altındadır. İkincisi ise çevrede 7-8 basamaklı bir merdiven varsa üzerinde ok işareti olan basamağın altında.

Topal ayının ilerisinde 50 metre önünde kesik ayağı vardır. Baktığı yönde 30 ile 150 metre mesafede derenin karşısında 3 basamak merdiven vardır. Topal ayının mahzeni buradadır.

Ayı(Kabartma): Ayının tüm uzuvları varsa bulunduğu kaya giriştir. Eksik uzvu varsa çevrede aranmalıdır. Hedef çevrede kapalı mağaradır. Bu mağara 50 m den uzak olamaz. Malzemesi içeride açıktadır. Uzuvlar eksikse ayının eksik uzvu aramalısınız. Civarda 50 metrelik bir alanda mağara aranmalıdır. Bulduğunuzda zaten parayı da buldunuz demektir. Eğer ayı işareti tam ise bulunduğu kayaya çalışın ayının baktığı yönde önemlidir.

Defineciler tarafında buluna topal ayı hazineleri genellikle 50 kg altın olduğu söylenmektedir. Eşkıya belgeleri ile de belgelendirilmiştir. Bunlara istinaden topal ayı hikâyeleri her bölgede rastlanılmaktadır.

Çerçeve İçine Alınmış Topal Ayı: Bu topal ayı işaretinin ayağını bulduğumuzda ayağının karşısında bir mağara bulunmaktadır. Bu mağarada ayının hazinesi bulunmaktadır. Mağaraya girdiğinizde tavana bakın tavanda üçgen şeklinde bir kabartma vardır. O işaretin yanında bir harita var. O harita mağaraya saklanan hazineyi göstermektedir. Mağaranın duvarında küçüğe büyükten doğru çizgiler vardır. Bu çizgiler sekiz tanedir. Bu çizgilerden küçük çizginin gösterdiği yerde ayının hazinesi vardır.

Topal Ayı İşareti
Kayada bulunan kabartma topal ayı işareti. Burda yapılması gereken ayının kayıp pencesini bulmak.
Topal Ayı İşareti
Kayada bulunan kabartma ayı işareti. Burda yaının baktığı yön önemli.
Topal Ayı İşareti
Kayada bulunan kabartma yaı işareti ayının baktığı yön önemli.
Topal Ayı İşareti
Ormanlık alanda bulunan kabartma ayı heykeli heykelin baktğı yön önemli.

Zincir İşareti

Zincir işareti; bu işaret genellikle mağaraları verir. İlk yapmamız gereken zincir işareti olup olmadığını kontrol etmemiz gerekir. Birçok defineci tarafından emin olun taş kesim izlerini zincir işareti sanmaktadırlar siz siz olun karıştırmayın. Zincir işareti bellidir. Genelde mağaraları vermektedir. Buda demek oluyor ki gömüsü mağaralardadır.

Genellikle bu mağaranın ağzı kapalı oluyor demektir. Burada da işçilik size düşmekte mağarayı tespit edip açacaksınız. Genel itibariyle zincir işareti uğraştırıcı ve zorludur. Tuzaklarla karşılaşma olasılığınızda vardır. Çalışmanızı yaparken bu durumu göz ardı etmeyin. Zincir işaretinin çözümünde ilk önce aramanız gereken halkanın açık ucu var mı? Eğer açık ucu varsa o yönde araştırma yapmanız gerekmektedir. Ayrıca halka sayısını da sayın ve eğer 5 halka ise o zaman 5 adım ya da 50 adım ilerde hedefi vermiş demektir. Bunun haricinde zincirin halka sayısı sayısal değerleri ile de ölçüşmektedir. Bu konuda eğer ki zincir işaretinin yanında başka bir işaret varsa bunu da değerlendirin çünkü yön ve mesafe verebilmektedir. Yanındaki işaret son olarak da zincir işareti gördüğünüz yerde çevreyi güzelce inceleyin doğaya aykırı bir şeyler var mı bakın.

Her bir halka 1 adım ya da 5 adım olarak hesaplayarak ilerlenir vardığınız yerde tespit gerekir. Cihazımız varsa bu işlem daha kolay olacaktır.

Tılsım Çeşitleri

Tavşan Ayağı Tılsımı: En popüler tılsımlardan biridir.  Özellikle 19. Yüzyılın başlarında oldukça popüler olmuştur. Tavşanayağı tılsımı hakkında için birçok yerde rivayetler üretilmiştir. Kimi tavşanayağını uğurlu sayarken kimileri de gerçek olmadığını insanların uydurması olduğunu savundu. Kimi hayvan haklarından bahsetti ve bunun bir katliam olduğunu savundu. Kimi de onun uğuruna yürekten bağlandı. Onu en uğurlu uğuru kabul etti. Ama var olan bir gerçek, tavşanayağının bir tılsım olarak kullanılıyor olmasıydı. Bu tılsımı kaybetmek, kaybeden acısından uğursuzluk sayılır ama tavşanayağı tılsımını kaybetmek kimilerine göre ölüm ve ya zamansız bir felakettir. Kimilerine göre de çok büyük bir şanssızlıktı.

Boynuz Tılsımı: Boynuz simgesi tarihin ilk çağlarından beri güç simgesi olarak kullanılmaktadır. Günümüzde de birçok toplumda kullanılmaktadır. Üzerinde taşımak, evin bir yere asmak suretiyle yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu tılsım boğanın; gücünü, iriliği, vahşiliği temsil ederken, çiftleşmesini, çifte koşulmasını da bereketi temsil ettiği inancı onu bir nevi tanrıya dönüştürür. Antik çağdaki toplumlar için bu durum ideal bir koruyuculuğu temsil eder. Çatıya konulan ya da duvarına yerleştirilen bir boynuz o evi koruma altında olduğunu insanlara anlatır. Günümüzde ise insanlar altın ve gümüşten yapılan küçük ve tek bir boynuz, zincirin ucuna takılır. Takıldıktan sonra boyuna asılır ve cinsel iktidar sembolü olarakta kabul edilir.

Deniz Kabuğu Tılsımı: İnsanlar tarafından bilinen tılsımların en eskisi deniz kabuklarıdır. 20 Bin yıllık geçmişi vardır. Deniz kabukları denize kıyısı olan birçok ülkede tılsım olarak kullanıldıkları gibi, süs eşyası olarak ta kullanılmaktadır.  İnsanlar, deniz kabuklarını geçmişten başlayarak birçok şeyle ilişkilendirmiştir. Onu hem nazara karşı koruyucu olarak, hem de doğurganlığı temsil edici olarak kullanmıştır. Cinliler para olarak kullanmıştır. Onların yumurta biçimli şekilleri insan gözünü hatırlattığından, ölülerin göz yuvalarının üzerine yerleştirilirdi. Bunda amaçlanan, ölenin öte dünyayı çürümeyen gözlerle görmesini sağlamaktı. Bu eskiden çok yaygın bir gelenektir. Deniz kabuğu güçlü bir doğurganlık sembolü olmanın yanında tılsım olarak, doğum sancılarına ve kısırlığa karşı kullanılırdı. Bazı Asya ve Afrika ülkelerinde hayvanların koşum takımlarına takılarak onları nazardan ve kara büyüden korumak için de kullanılmıştır.

Baykuş Tılsımı: Tarihi mısır uygarlığına kadar dayanan tılsımlardan 1 tanesidir. Kem gözlere karşı en iyi koruyucunun baykuş şeklindeki tılsım olduğu varsayılmıştır. Günümüzde en çok Akdeniz adası olan Minorka’da kullanılmaktadır. Bu işaretin en dikkat çekici özelliği gözlerin olduğu bu baykuş şeklindeki koruyucu tılsım, genelde camdan ya da metalden yapılır. Bugün bile hala popülerliğini koruyan baykuş tılsımlarının, birçok ülkede insanları büyük felaketlerden koruduğuna inanılır. Türkiye’de baykuşun uğursuz bir hayvan olarak bilinmesi, bu tılsımın pek fazla rağbet görmemesine yol açan en önemli etken olarak değer kazanır. Bu tılsımının koruyucu rolü, birçoklarına göre evrensel değildir. Çünkü o gecenin canlısı olarak bilinir.

Köpekbalığı Dişi (Aziz Paul’un Dili): Kökeni ortaçağlara dayanan ve günümüzde bile hem süs eşyası hem de koruyucu olarak kullanılabilen bir tılsımdır. Köpekbalığı dişi ve ya Aziz Paul’un Dilinin, büyük koruyucu olduğuna inanılır. Bu tılsımın adının böyle olmasının nedeni; Şiddetli bir fırtına sırasında Aziz Paul gemisi bir adaya sürüklenir. Aziz Paul karaya çıkınca bir yılanın saldırısına uğrayarak ısırılır. O da buna karşı, tepki olarak o adayı kutsadı ve adadaki yılanlara lanet okudu. Adadaki tüm yılanlar zehirlerini kaybetti ve zararsız birer yılan oldular. Zamanla ölen yılanların dişleri kayaların içinde fosilleşerek üçgen şeklini almıştır. Ada halkı tarafından Aziz Paul’un Dili olarak adlandırıldı ve bulundukları yerden çıkartılarak, üzerlerine altın, gümüş gibi motifler yerleştirildi ve kolye, gerdanlık, küpe gibi eşyalar şekline sokuldular. Bunlar aslında yılandilleri değildi. Zamanla kayalarda fosilleşen köpekbalıklarının dişleri olduğu çok ortaya çıktı.

Diş ve Tırnak Tılsımları: Özellikle köy ve kasabalarda yaşayan insanlar tarafından avlanan hayvanların diş ya da pençe ve tırnakları çok güçlü tılsım olarak görülürdü. Bunun nedeni ise hayvanlardaki hızın, gücün, iyi görmenin gibi özelliklerin tılsımı kullananlara da geçeceğine inanılmasıydı. Ayı dişleri, kaplanın pençesi, yaban domuzu, kurt dişi ya da fildişi çok rağbet gören tılsımlardandır. Her birinin ayrı ayrı koruyucu özelliği olan tılsımlardı. Örneğin; bir ayı pençesi, doğum sırasında kadının en büyük yardımcısı olarak görülürdü. Bir dişi kurt, bebekleri korkulardan uzaklaştırır. Dişlerimiz ağrıdığından ağrılarını dindirir diye bilinirdi. Kuzey Avrupa ırklarının birçoğunda kutsal bir hayvan olarak bilinir. Boz ayının pençesi ayının büyük gücün ve cesaretin tılsımı taşıyana yansıyacağına inanılır. Bugün, bir kaplan dişi ve ya kaplan pençesi, genelde kumarbazların çok inandıkları bir uğur tılsımıdır.

Balık Tılsımları: Asırlarca Hıristiyanların en önemli sembolü olarak bilinir. Balık sembolü yerine haçın kabul görmesinden sonra bu itibarını yitirerek yerini haça bıraktı. Asırlar sonra, 20. Yüzyılda balık tekrar ortaya çıkarak, eski unvanına sahip olmaya başladı. Balık yüzyıllar boyunca cinsel bir sembol olarak ve Büyük Tanrıçanın üreme organlarını temsil eden bir simge olarak görüldü. Birçok ülkede hala kısırlığa ve cinselliğe yardımcı bir tılsım olarak kullanılmaktadır. Kimileri balık tılsımları için ” şeytandan korumasa bile taşıyanı cinsel yönden zevk alarak yaşamasını sağlayacak bir tılsımdır.” derler. Balık tılsımları, Kuzey Afrika ülkelerinin bir kısmında şans getirmeleri ve cinleri, kötü ruhları uzaklaştırsın diye dükkân önlerine asılırlardı.

Yılan Figürlü Tılsımı: İnsanlar tarafında çok korkulan zehirli bir hayvan olmanın yanında aynı zamanda da iyi bir koruyucudur. Çağlar boyunca önemli bir tılsım simgesi olarak kullanılmıştır. İnsanlar yılan simgesini kullandıkları birçok süs eşyasında kullanmışlardır. Yılan şeklinde dolanmış yüzükler, yılan figürlü bilezikler ve kolyeler altınla ve değerli taşlarla birleşerek takı dünyasında önemli bir yer elde etmiştir. Yılanlı tılsımların, hastalıklara karşı çok kuvvetli bir panzehir olduğu bilinir. Yılan tılsımını ölümsüzlük sembolü olarak da gören çeşitli toplumlar vardır. Bugün tıp dünyası da kullandığı amblemde yılan sembolü kullanmaktadır.

Kedi Tılsımı: Özellikle Asya ülkelerinde yağındır. Kedinin bir ayağı havada, oturan ve adeta birini çağıran pozda bir kedi düşünün! İşte bu kedi Asya’nın en popüler uğuru olan Neko’dur. Sahibine şans getiren ve kötü talihi uzaklaştırır diye bilinen bu kedi tılsımına Japonlar Maneki Neko, yani Çağıran Kedi ismini takmışlardır. Kedinin kaldırdığı ayağı eğer sol ise, bu, işyerine müşterileri ve bereketi çağırmaktadır. Kedi sağ ayağını kaldırıyor ise, bu da bulunduğu eve huzur ve refahı veriyor demektir. Bu kedilerin beyaz renkte olanları mutluluğu, sarı olanları ise zenginliği ifade eder. Kara kedi de sağlık, sıhhat çağrısında bulunur. Ev girişine ya da dükkân vitrinine konulan bu kedi, gününüzün mutlu ve neşeli geçmesini sağlayacaktır. Birçok boyutlarda bulunan kedi tılsımları geçmişte tahtadan yapılırken, günümüzde ise birçok malzemeden yapılıyor ve geleneksel renklere boyanmaktadır.

Mercan(Kırmızı) Tılsımı: Tarihi bilinmemekle birlikte tılsım yapımında kullanılan kırmızı mercanın, taşıyanı nazardan, cinlerden, büyü ve delilik gibi hastalıklardan koruduğuna inanılır. Hormon düzensizliği çeken, kadınların, doğumda zorluk çekmek istemeyenleri, üreme organları yanında bulundurduklarında kırmızı mercanın onlara yardım edeceğine inanılır. Ayrıca kırmızı mercanın bebekleri de koruduğuna inanılır. Hatta bebeklerde diş çıkmasına bile yardımcı olduğu rivayetler arasındadır. Kırmızı mercanın en etkili olduğu kullanım şekli, doğal halidir. Süsü eşyası kullanımında da kırmızı mercandan kolye, küpe ve yüzük yapılır.

Bokböceği Tılsımı:  Eski Mısır’da Firavunların ve halkın tılsımı geçmişte olduğu gibi günümüzde de dünyanın en geçerli tılsımlarından biridir. Mısırlılar onun yaratılış, erkekliğin gücü, üreme, bilgelik, yeniden doğuş, ölümsüzlük ve yenilenmeyle özdeşleştirir. Bokböceği tılsımı 5 bin yıllık yaşam geçmişi olan ve dünyadaki tılsımların içinde en köklü geçmişe sahip olanıdır. Bugün bokböceği simgeli birçok takı eşyasında kullanılmaktadır. Bunlar yüzük, küpe ve broşlarda kullanılmaktadır. Mısır’da hala bokböceği tılsımları uğur olarak satılmaktadır.

Diğer Hayvan Tılsımları

Ayı Tılsımı: Kadınlarda özellikle ağrısız, sancısız doğumun gerçekleşmesine yardımcı olur.

Geyik Tılsımı: İnsanlarda cinsellik sembolü olarak bilinir. İnsanları kısırlığa karşı korur.

Kaplumbağa Tılsımı: İnsanı ani ölümlere, cehaletten, acele kararlara ve zaaflara karşı korumak için kullanılır. Mitolojik yaşamda ise, ebedi yaşam sembolü, gücün ve aklın simgesidir.

Kırlangıç Tılsımı: İnsanlara şans ve mutluluk getirdiğine inanılır.

Yumurta Tılsımı: Kadınlarda doğurganlık sembolü olarak bilinir. Özellikle renkli taş yumurtalar evlerde sıkça bulunur.

Koç Tılsımı: Kadınlar için doğurganlık ve gücün sembolü olarak kullanılır.

Keçi Tılsımı: İnsanı kısırlığa, hastalıklara ve cinsel iktidarsızlığa karşı korur.

Kuzu Tılsımı: Bu tılsımı takanı korur ve kısırlığı önleyerek huzurlu olmasını sağlar.

Yunus Tılsımı: Denizciler arasında çok yaygındır. Fırtınalar, deniz kazaları ve denizden gelebilecek tehlikelere karşı denizcileri koruduğuna inanılır.

Akrep Tılsımı: İnsanları kötülüklerden ve düşmanlardan koruduğuna inanılır.

Çekirge Tılsımı: Özellikle çiftçiler içindir. Çiftçilikle uğraşanlar için bol ürün ve kazanç demektir.

Güvercin Tılsımı: Yuvasının yerini bulması ve barışın sembolüdür, aynı zamanda yangın, yıldırım ve sevgisizlikten korunmak için kullanılır.

Aslan Tılsımı: Genel itibariyle sağlıklı yaşam, bol para, başarı, güç ve cesaretin sembolüdür.

Arı Tılsımı: Kadınlarda doğurganlık, refah, mutluluğu ve aklı temsil eder.

Boğa Tılsımı: İnsanlardaki cinsel iktidarsızlık olması durumunda kullanılır. İlişkiye girmeden önce yatağın altına konulur.

Tüy Tılsımı: Günlük yaşamında bol kazanç ve refah getirdiğine inanılır.

Doğan Kartal Şahin İşareti

Doğan Kartal Şahin İşareti; kartal ya da şahin yırtıcı kuştur. Avlarını çok uzaktan rahatlıkla görür. Avını belirledikten sonra hızlı çok hızlı şekilde dalışa geçerek yakalar ve ayakları arasına alır. Ayakları arasında avını yer. Bu işaretler eşkıya ve ya savaş gömüleridir.

Gömüler çoğunlukla kapalı yerlerde olur. Mahzen ve ya mağara mekanları içinde olur. Bu işaretlerde önemli olan baktığı istikamettir. Şahin ve ya doğan avını yerken onu nerde tuttuğundan yola çıkarak onu aramamız gerekiyor. Yani aradığımızı ayaklarının altına bakacağız. Eğer yaptığımız bu işlemden sonuç alamazsak baktığı yönde araştırma yapmalıyız. Bu arada tuzak olabilir dikkatli olmalıyız. Doğada bulunan işaretleri maddeler halinde sayabiliriz.

1-Kartalın kafası üzerinde istavroz varsa Bizans gömüsüne işarettir. Önemli birinin ya da kralın mezarıdır.

2-Kartalın kanatları açıksa ölen kişiyi anmak için yapılmış gömüdür. Mezarın hediyesi vardır. Mezar güçlü birininse kişisel eşyalarına bulunur.

3-Kanatları kapalıysa varlığı kapalı bir mağara içindedir.

4- Kartal işaretinin bulunduğu yerde gömü kaya içinde aranmalıdır.

5- Kartalın ayaklarının altında bulunan kaya önemlidir. Hazinenin yerini gösteren 1 işaret olabilir.

6- Çevredeki kayalar çok dikkatli araştırılmalıdır. Değişik yapıdaki kayalar var mı araştırılmalıdır.

7- Kartalın baktığı yönle veya kuyruğunun baktığı yönde araştırma yapılmalıdır.

8-Başının üzerinde haç işareti varsa yemin veya teyit anlamındadır.

9-Oyma kartalın hazine çok küçüktür. Bulmak için vakit harcamaya gerek yok.

10-  Ana işaretin yanında ikinci bir işaret olarak yılan da bulunabilir.

Kartal İşareti: Kartal işareti genellikle sarp kayalıklarda ve ya kale yakınlarında bulunur. Her devirde güç ve kuvvetin timsali olmuştur. Para konusunda da böyledir. Kartal daima kuvvetli parayı ifade eder. Muhtemelen savaşçı bir komutanın veya bir kralın işaretidir. Kartalın başı üzerine istavroz(hac) konulmuşsa bu para büyük olasılıkla Roma-Bizans dönemidir. İşaretin hemen altında ya da uygun olan en yakın aşağı bölgesinde emaneti vardır. Kartalın kanatları açıksa ölenin hatırasına ve ölümünden sonra bu hazine gömülmüştür. Mezar değildir ama içindeki kılıcı, mezar maskesi, savaş miğferi, vb. eşyalarla birlikte parası vardır. Kartal resimli para mutlak müjdeli paradır. Müjdesi çoğu kez kartalın yukarı bakması halinde cinasının aldadır(içindedir) kanatları kapalı ve tünemiş ise yeri de kapalı mekansa emanet o mekanın içindedir. Acık arazide kayada oyuk ya da çizilmiş kartalın on istikametinde mutlak bir kaya aramak gerekir. Bu kaya o mıntıkada farklıdır. İlgi çekecek bir görkemde olur. Kolayda bulunur emanet o taşın altındadır. Kayalık alanda kartalın sadece çizimi var başka bir şey görülmüyorsa önündeki bir yerli taş işaret olabilir. Dibi kazılacaktır. Fakat bu tip yerlerde genellikle oyulmuş murçlu kaya olabilir. Aramak ve sayıp ölçmek gerekir acık araziden kartalın parası baktığı değil kuyruğu yönünde olur. Kaya parçası bir yerinden işlenmiş kartalın gagası ve bası resmedilmiştir. Bu kadarıyla bir semboldür. Emaneti ise arka tarafında ve mutlaka yine kayalık bir alan içindedir. Kartal parası acık alanda toprakta aranmamalıdır.

Şahin-Doğan İşareti: Savaşçı eşkıya parasıdır. Genelde kapalı mekanda olur. Acık sahada kayaya işlenen hayvan çoğunlukla kartal basıdır. Doğan ve şahinin baktığı istikamet önemlidir. Şahin, avını mutlak yakalar ve üzerine çöker öyle yer. Elden verilen eti veya hayvanı canlı bile olsa istemez yemez. Kendisi yakalamalıdır. İşareti olan yerde buna dikkatle emanetin üstünün kapalı olduğunu ve tuzaklı olduğunu düşünmek gerekir. Şahin ve doğanın malı ağırdır. Mutlaka ayni bölgeden müjdesi vardır. Bu iki hayvandan birisi mağara ya da mahzende ise o kapalı mekan içinde bir tandır yeri gibi nokta aranmalıdır. Emanet tandırın altında ve üstü ağır kütleyle kapatılmıştır.

Doğan, Kartal, Şahin heykeli İşaretleri
Dağda kabartma Şahin heykeli kayanın üzerine yapılmış.
Doğan, Kartal, Şahin İşaretleri
Kayada kabartma olarak yapılmış kartal işareti üstünde haç işareti var.
Doğan, Kartal, Şahin İşaretleri
Kayada oyularak yapılmış kartal başı heykeli
Doğan, Kartal, Şahin İşaretleri
Kayaların üstünde kayadan yapılmış kartal heykeli

Aile Putu(İstavroz)

Aile Putu(İstavroz); ailenin topluca yaptıkları yemin işaretidir. Bu işarete istavroz da denilir. İşaretin tüm kolları eşitse Gömü bulunduğu kayanın altındadır. Eşit değilse farklı olan kolun baktığı yönde araştırma yapmalıdır. Seçkin aile mezarı da olabilmektedir. Çevresinde araştırma yapılarak çevreye aykırı unsurlar aranmalıdır. Bu işaret aile mezarını simgelediği için aile putu kavramı kullanılmıştır. Bu işaret genellikle yuvarlak içerisinde simgelenmiştir. İşaretin çevresinde bulunan dikili kayalara oyulmuştur. Burada aranması gereken zeminin altına yapılmış mezarlar aranmalıdır. Mucır yükseklikler, çukurlar, delikler ya da taş, çakıl yığmaları iyice araştırılması gerekir. Bu mezarlarda ölen kişilere ait eşyalar bulunur. Ayrıca bu kazılarda gözyaşı şişeleri ve kandillerde bulacaksınız.

Not: Gözyaşı şişesi bulduğunuzda ıslak bir bezle sarmayı unutmayın. Yoksa çam kırılır.

İstavrozun altındaki bağlı yuvarlak onun mezar amaçlı değil saklı olan amaçlı olduğunu uçlarının ikisinin kapalı birinin açık olması gidilmesi gereken yönü, noktalar ise 4 parça halinde gömüldüğünü gösterir. 10 metreden uzakta değil, 2 metreden derin değildir. Cihazla kolayca tespit edilip hepsi çıkarılabilir.

Haç işareti, aile putu(istavroz)
Kayada oyma haç işareti çevresinde çember var.
Haç işareti, aile putu(istavroz)
Kayada kabartma 2 haç işareti ve kalp işareti çevresinde çember var.
Haç işareti, aile putu(istavroz)
Kayada birçok haç işareti var. Büyük bir mezarlık
Haç işareti, aile putu(istavroz)
Kayada oyma haç işareti çevresinde çember var.

Hilal ve Yıldız İşareti

Hilal ve yıldız işareti; bu işaretler genel olarak kayalarda ve büyük taşlar da bulunuyor.  Bu resimlerin eğer “+” işareti varsa resmin yanında büyük ihtimalle gömü vardır. Hilal işareti tek başına olursa mezar anlamına gelir. Hilal işaretinin açık kısmı yani açık ağzı yönünde araştırma yapmalıdır. Tek başına yıldız işareti nadir kullanılan işaretlerden biridir. Açık anlamını taşımaktadır. İşaretin yer aldığı arazinin yakınındaki düzlük arazide araştırma devam etmelisiniz. Eğer yıldız ve ay birlikte işaret olarak yapılmışsa Ermeniler tarafından önceden kullanmıştır. Ülkemizde bulunan bazı köprü ve kemer ayaklarında yıldız ve hilal işareti yaptıkları bilinmektedir. Bu yapıların yakınlarında da gömülerin çıktığı bilinmektedir.

Kayada hilal ve yıldız işareti
Kayada ay ve yıldız işareti, yıldız çok belirgin yapılmış
Kayada hilal ve yıldız işareti
Kayada ay işareti kabartma yapılmış
Kayada hilal ve yıldız işareti
Kayada ay ve yıldız işareti, yıldız çukur olarak yapılmış yani oyma
Kayada hilal ve yıldız işareti
Kayada ay ve yıldız işareti, işaretler oyma olarak yapılmış.

Murçlu Kayalar

Murçlu Kayalar; bu tür düzenekler Hitit, Roma, Bizans medeniyetlerine aittir.  kayadaki murç izleri genellikle her kayada rastlanabilir. Bu işaretin yanında yuvarlak oyma varsa bu mezarın varlığını simgeler. Bazen de ölü gömme geleneklerinde olduğu gibi kaya murçlama bir gelenek haline gelmiştir. Gerçekte her hangi bir anlamı yoktur. Sadece sanatsal işlem olarak yorumlanabilir. Bazı murçlar ise birden çok anlam ifade eder. Mezarların yoğun bulunduğu yere girerseniz murç izlerine rastlarsınız. Bu size mezarlık alanına ayak bastığınızı söyler bazı murçlu kayalar ise bölgedeki en kıdemli mezara hitaben yapılmıştır. Batı tarafında deha mezarı mevcuttur, burada birde yaşlı ağaç bulunur. Ağacın hemen önünde koltuk taşı ya da sedir taşı size girişi vermektedir. Murçlu kayalar yamaç alanlarda bulunuyorsa burada birde kare oyma aranmalıdır. Kare oyma biraz daha eteğe doğru olup yük mezarını vermektedir. Daha üstlerde yine mezarlar olup bunlar orta gelir seviyesine ait insanların mezarlarıdır. Her bir murç izi bir adımdır. Batı yönlerine doğru adımla ve değişik bir kaya bulmanız gerekir.

Murçlu kayaların temel taşları da yapı taşlarından gördüğünüz murçlu kayalardır. Genelde temel taşları için kullanılan taşlardır. Bu taşların üzerinde ince kanal varsa bu kanal sizi emareye götürür. Temel altında olmaz demeyin temeller ileri tarihler düşünülerek kullanılan saklama yerleridir.  Bu işaretler özellikle kiliselerin temel taşlarında murçlar izlerini görmek mümkündür. Bu taşlarda birde yön veren işaret bulduğunuz zaman emareye yaklaştınız demektir. Kayalarda taş zeminlerde ya da çeşmelerde bulunan murç izleri ufak delikler gibi sıralı ve belli bir sayıyı anlatır.

Bazı murçlar ise size burada bir fark olduğunuzu anlamanıza yardımcı olur. Bir işaret diğer işareti verirken diğeri de sizi farklı bir yapı bulmanızı emreder. Bu farklı unsur murçlu kayalardır. Bu taşın kendisi ve karşı tarafındaki taş son nokta olabilir. Karşıdaki kayanın son nokta olduğunu anlamanız için taşın kayaç yapısına mutlaka dikkat edin. Murçlu kayanın kayaç yapısıyla bulunan diğer yalnız taşın kayaç yapısı aynı ise doğru yerdesiniz. Bulduğumuz bu taşlar yerli taş değildir. Başka yerden getirilmiştir. Dağa ait olan bir taş değildir. Başka bir yerden getirilmiştir. Bu da bu işaretin çözümü için en önemli etkenlerden biridir. Bu işi azda olsa anlayan defineciler taşlar arasındaki farkı hemen anlar hangi taşın bu dağa ait olmadığını bilir.

Bazı murçlar ise yanlış algılanıp gerçekte murç değildir. Murç işareti gibi gözükür. Bunlar sıralı haldedir. Çoğunlukla kaya kesim için sıralı şekilde yapılan işlemdir. Burada her hangi bir varlık aramanıza gerek yoktur. Dediğimiz gibi bu sadece kayayı kesip ihtiyaç olan yere taşımak için yapılmaktadır.

Köprü Kemerlerindeki Murçlar: Köprüler para saklama için kullanılan önemli noktalardır. Tarihten günümüze kadar birçok köprüden mal alınmıştır. Bir köprünün en zayıf noktası kemerleridir. Buradaki ayak taşları malın en çok saklandığı noktalardır. Bu ayaklardaki kare taşlar hem köprüyü ayakta tutmak için işlevini görür hem de malzemeyi gizler. Bu taşlara dikkat edin her daim murlanmış haldedir.  İşte bu size şifre vermektedir. Bu taş alındığında köprü göçer gibi görünür. Ayak taşlarının en tutarlı olanıdır. İşte burası paranın saklandığı yerlerdir. Bu bazen tam karşısını bulunmaktadır. Karşıdaki taş ile murçlu taşın ebatları aynıdır. Bakınca hemen anlaşılır.

murçlu kayalar
Kayada bir çok murç deliği işareti var.
murçlu kayalar
Yerde düz kayada bir çok murç deliği işareti var.
murçlu kayalar
Yerde düz kayada bir çok murç deliği işareti var.
murçlu kayalar
Kayada bir çok murç deliği işareti var.

Definecilerin Okunması Gereken Dualar

Define Bulma Duası

Şüpheli yerde 1 defa Eûzu Besmele çektikten Sonra 7 Defa Ayetel Kürsü okuyun. Her okuduğunuz da o bölgenin sağına Soluna doğru nefes ederek Her yerine okuyun şüphelendiğiniz alanı bir siyah saplı bıçak ile toprağı çizerek bu alanı çember daire içine alın. Elinizde o an için bıçak bulamazsanız bir kuru dal parçası ile de bu çember içine daire içine alma işlemini yapabilirsiniz.

Bu O Bölgedeki Eğer Tılsım, Cin, vs. Varsa Ayetel Kürsünün Koruma Azamati Geçene Kadar Orada Size Hiç Bir Cin Zarar Veremez.

Sonra Kuran’ı Kerimde Vakıa Suresi Vardır. Bu Sureyi orada Kıbleye karşı 10 defa okuyun. Okuduktan sonra hiç konuşmadan Fatiha Suresini de okuyun. Sonra İçinizden Allah’ım hakkımda hayırlısı ne ise onur ver eğer burada define varsa bana bir işaret gönder diye sessizce içinizden dua edin.

Eğer orada define varsa kesinlikle size bir işaret belirecektir. Mesela içinizde burada define var diye bir ses duyabilirsiniz ya da yok diye. Gönlünüz size yol gösterecek o hususta…

Define Yeri Kazma Duası

Şüphelenilen Yerde 1 Defa Eûzu Besmele Çektikten Sonra 7 Defa Ayetel Kürsü Okuyun. Her Okuduğunuz da O Bölgenin Sağına Soluna doğru nefes ederek şüphelenilen yerin her Yerine Okuyunuz. Kazmak işi ile görevlendirdiğiniz arkadaşlarını kazı yapılacak yerin üzerinde toplayın kaç kişi kazacaksa kazacakları aletlerle birlikte kazı alanının içerisine alın ve kendilerine yapacakları iş süresince asla konuşmamalarını dünya kelamı etmemelerini küfür kâfir kötü sözler asla kullanmamalarını özellikle belirtiniz ve bu konuyu göz ardı etmemelerini sağlayınız. Şüphelendiğiniz alanın etrafını kazı yapacağınız toprağın çizilecek daire içine çember içine alınacak alanın dışına taşımayacak şekildeki bir genişlikte mesafe alarak bu alanın etrafını bir siyah saplı bıçak ile toprağı çizerek bu alanı çember daire içine Alın.

Elinizde o an için bıçak bulamazsanız bir kuru dal parçası ile de bu çember içine daire içine alma işlemini yapabilirsiniz. Bu O Bölgedeki eğer tılsım, cin, vs. varsa Ayetel Kürsünün koruma Azamati geçene Kadar

Orada Size Hiç Bir Cin Zarar Veremez.

Sonra Kuran’ı Kerimde Vakıa Suresi vardır. Bu sureyi orada Kıbleye karşı 10 defa okuyun okuduktan sonra hiç konuşmadan Fatiha Suresini de okuyun. Sonra içinizden Allah’ım hakkımızda hayırlısı ne ise onu ver. Eğer burada define varsa bizi nasiplendir diye sessizce içinizden Dua edin. O hususta gönlünüz size yol verecek.

Önemli: Kazılan toprağın siyah bıçak ile çizilen çizginin dışına çıkmaması çizginin üzerini kapanmamasına dikkat ediniz

Hazine Yeri Tesbit Etmek İçin Yapılacak Dua

Hazine yerini bilmek yahut bilinip te bulunamayan bir hazineyi bulup çıkarmak isteyen kişi 1423 defa zahir adını abdest almış vaziyette zikretmeli daha sonra nur, basıt ve zahir adlarını zikrederek yatmalı uyuya kalana kadar bu adları zikre devam etmelidir. O kişiye rüyasında gizli hazinelerin yerleri gösterilir. Bu zikri daima yapmakla beraber rüyaya yatılmak için ayın beşi veya dokuzu seçilirse daha makbul ve daha etkili olacaktır.

3 Define Bulmak İçin Bir

Hak Teâlâ’nın (El Vekil) adı:

Bu ad Allah’ın azametli adlarından biridir. Bu adın hizmet Meleğinin adı, Allah’ın selamı üzerine olsun, Hazret-i (Kehyail)’dir. Bu kerametli Meleğin buyruğu altında dört kumandan Melaike bulunmaktadır ki, bunlardan her biri 66 bin Melaikeden oluşan 66 Melaike sırasına kumanda etmektedir. Bu Meleklerin tümü dünyadaki her şeye vekâlet etmektedirler. Bunlar hazine ve definelerin bekçisi ve koruyucularıdırlar. Bu adı çokça anan kimselere bu hizmet Meleği inerek hacetini görmüş olur. Bu adla yapılacak duanın Arapça metni Türk harfleri ile:

” Ya Vekil! Ente-llezi tevelleyte umurül halaika ve ente-llezi kemmelte El turuka vel hakaika ve ente-llezi beyyente-ddekaika ve-rrekaika, kumte bi kiyafetil abidi ve tecelleyte fi idaretil mezidi vel iktidar. Ve leke-ttemkine vel istikrara, Es’elüke ya rabbül erbabi ve müsebbibül esbabi en terzukani ziyadeten fil kuvveti ve kemalen fil kudreti ve nuran fil izzeti ve metaneten fil kurba ve re’yetü edrikü biha-ttibyane ve lisanen edrükü bihil beyan. fe entel camiül müteferrikatil umuri ve entel kadirü ala ba’sü men fil kuburi… ”

4 Berhetiye Duası Bir

Berhetiye Duası adını duyunca konuyu kapatın ve hemen felak ve nas dualarını okuyun çünkü bu dua onlarla iletişim içindir. Her ne kadar bu konuları pek onaylamasam ve Büyü kavramına kendimden asla ödün vermesem de şu Berhettiye Olayı ile ilgili bildiğim küçük şeyi paylaşayım.

Berhettiye: İbranicede kullanılmakta ve Allah’ın isimlerinin İbranice dile getirilişi ile bağlantılı diye biliyorum; fakat güvenirliği, net doğrulu vardır diyemem; çünkü pek ilgilendiğim ve tasfik ettiğim bir alan değildir. Zaten bir yerde rastlamıştım bu tanım ve anlatımlara.

…Berhetiyyetin Berhetiyyetin Tetlilin Tetlilin DUranin Duranin… diye giden üstü kapalı şifre bazlı kelimelerden oluşan bu dua belirli gün ve saatlerde okunduğu taktirde çok faydalı olduğundan bahsedilmekle birlikte (hiç katılmıyorum) oldukça tehlikelidir; çünkü bu dua ile 10.000 görevli size hizmet etmekte ve aynı zamanda ruhani varlıklarla da görüşülmektedir okuduğuma göre tehlikesi ve bedeli de aynı zamanda kötü olan bir mevzudur ki yıllar öncesinden büyük bedelleri olmuştur.

berhetihin 2, keririn 2, tetlihin 2, turanin 2, mezcelin 2, bezcelin 2, terkabin 2, berheşin 2, ğalmeşin 2, hutırin 2, kalnehudin 2, berşani 2, kazhırin 2, nemuşelhın 2, berheyula 2, beşkeylehın 2, kazmezin 2, engalelıtin 2, kabaratın 2, gayaha 2, keydehula 2, şemhahırin 6, bikehtahunihin 2, beşarişin 2, tuneşin 2, şemhabaruhin 2, subhane men leyse kemislihi şeyün ve hüves semiul basir. “Rakamlar kelimenin kaç kez tekrar edilmesi gerektiğini gösteriyor.”

Diğer türü ise; Bismilllahirrahmanirrahim.

Allahümme bi izzeti berhetihin keririn tetlihin turanin mezcel bezcel terkab berheşin ğalmaşin hutiyrin kalenhudin berşanin kezhirin nemuşelahin berhayula beşkilahin kezmazin enğaluliyd kabaratin ğayaha keydehula şemhahir şemhahiyrşemhehir bikehdehunihin beşariş tuneşin şemhabaruh.

Allahumme bi hakkı kehkehicin yağdaşiyyin biladşağşağavilin emvilin celedin mehcemen helmacin verudihin mehfeyacin bi izzetike illa ma ehaztüm sem’ahüm ve ebsarahüm sübhane men leyse kemislihi şey’ün fil arzı vela fissemai ve hüvessemiul basır.

Cinler Konusuna Gelince;

Mümin cinlerden birisini davet edip onunla görüşmek için temiz ve karanlık bir mahalde iki diz üzerine oturarak üç defa Eûzü billâhi mineş şeytânir racîm dersin, sonra yedi kez Lâ havle velâ kuvvete illâ

billâhil aliyyil azîm dersin, sonra mümin cinlere seslenerek: Ey Allah ve resûlünün emir ve yasaklarına itaat eden mümin cinler! Hanginiz bana hayır üzerine yardım ederseniz Allah da ona yardım etsin, der ve bunu da üç kez tekrar eder, sonra ayağa kalkıp kıbleye müteveccihen durarak yedi kez cin suresini (yani Kul ûhiye’yi) okur, sonra sağ tarafa dönerek: “Ahsenellahü ilâ men ahsene ileyye min ervâhil mü’minîn” der sol tarafına dönerek üç kez: “ye saf dîş” sonra “Bikatlamediyş” söyler sonra da bir kez şöyle dersin: “Tezdâdu bihâ sirran ve alâ sirriküm. Esselâmü aleyküm eyyühel ervâhut

tâhireti min cânnil mü’minîn.” Bu esnada Müslüman cinlerden birisinin sana ESSELÂMU ALEYKÜM dediğini işitirsin. ALEYKÜM SELÂM diye ona karşılık verdikten sonra dilediğin şeyi sorup haber alabilirsin. Yalnız duanın şartı: Karanlık bir mahalde yalnız başına okumalısın. Elbisen, bedenin ve oturduğun mahal gayet temiz olmalı. Bu dua defalarca tecrübe edilmiştir. Sahihtir.

Cin Suresi:

Kul ûhıye ileyye ennehüstemea neferun minel cinni fekâlû innâ semi’nâ kur’ânen aceben Yehdî iler ruşdi feâmennâ bihî velen nüşrike birabbina ehaden ve innehû teâlâ ceddü rabbinâ mettehaze sâhıbeten ve lâ veleden ve innehû kâne yekulü sefîhünâ alâllahi şetatan ve innâ  zanennâ en len tekulel insü vel cinnü alâllahi keziben ve ennehû kâne ricâlün minel insi yeûzûne biricâlin minel cinni fezâdûhüm rahekan ve ennehüm zannû kemâ zanentüm en len yeb’asellahü ehaden ve ennâ lemesnes semâe fevecednâhâ müliet harasen şediyden ve şühüben ve ennâ künnâ nak’udü minhâ makaide lissem’ı femen yestemiıl âne yecid lehü şihâben rasaden

Eğer çağırdığınız cin geri gitmiyorsa onları cinleri geldiği yere geri yollamak için okunması gereken azimet şudur: “Bismillahirrahmanirrahim. İnsarifû ilâ mekâniküm bârakellahü minküm ve aleyküm yâ ervâhıl ulviyetti ves süfliyyeti insarifû ilâ mevâtıniküm ve cealnâ min beyni eydiyhim sedden feağşeynâhüm fehüm lâ yübsırûn, bârakellahü minküm ve aleyküm” (3 defa)

Bakınız altınızı çizdiğim yer önemli. Yalnız başınıza karanlık bir yerde bunları yaparsanız başarılı olacaktır. Fakat korkabileceğinizi unutmayın. Burada yazanlar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Havas ilmiyle aranız iyi değilse bu tür işlerle ilgilenmemeniz lehinize olur.

Berhetiye duası nedir nerden gelmiştir diyecek olursak; Berhetiye duası yukarda da belirttiğimiz gibi 7 kelimeden (bölümden) oluşmaktadır genel olarak.

  1. Kelime; Berhetiyyin

49 defa beyaz bir tabağa yazılsa suyu doğumda zorluk çeken kadına içirseler Tezcek Doğurur. Bu isimi rızık farlığı çeken kişi her gün 100 defa okusa 40 güne kalmaz rızık kapıları açılır. Bu isimi sağ avuca 7 defa yazıp Yalasa 7 gün boyunca, Hafızası kuvvetli olur.

  1. Kelime; Keririn

Bu ismi Hergün 100 defa okumaya devam etse Bir müddet sonra Cinleri Görür Ve kendisine Bir Hüddam (yani hademe hizmetli cin) verilir. 21 Defa yazılıp Bir malın üstüne konulsa O mal Çalınmaktan muhafaza olunur. Bu isim bir tabağa yazılsa Hiç dokunmadan 17 defa suyu ile Gözler Ovalansa 3 gün boyunca, Allah Gözlerine şifa verir. Berhetiyyin 2 defa, Keririn 2 defa, Yenilecek bir şey üzerine yazılsa Karısına veya kocasına yedirse Kalbindeki Muhabbet Daim olur (kötü niyetle kullananların cezalandırıldığı bilinmektedir)

  1. Kelime; Tetlihin

Bu ismi Yeni ve temiz Ve güzel bir Levhaya 13 defa yazıp Bereket olmayan sürekli dövüş kavga olan Bir eve assalar Artık bereket hasıl olur. Her gün bu ismi 70 defa okuyan Zengin olmadan ölmez.

  1. Kelime; Turanin

Bir kâğıda 4 defa yazılsa Sonra Haşr suresinin Son 4 ayeti yazılsa sonra 3 tane (He) harfi 7 tanede (hemze) harfi yazılsa taşısa o kişiye cin zarar veremez(genelde muska yazanlar bunu yazarlar)

Bu ismi hergün 1000 defa okusa Her 100 de Sunu söylese 3 Güne kalmaz Bu ismin Hüddamı o kişinin Düşmanını Öldürür (Hak etmeyen bir kişiye yapılırsa Kendine Zarar verirsin Hüddam seni Öldürür) Dua Budur; (Tevekkeluu Yaa Hüddam Hazel İsmişşeriif En tentekimuu Min (1. fülan ibni 2. fülane) Ve tuhfezuu Aklehuu Ve türessilü Aleyhi Cemii il emraz bi hakkı Hazihil ismi aleyküm Ve taa atihi ledeyküm Barekellahü fiiküm ve aleyküm. 1 yazan yere düşmanın adı 2 yazan yerede Anasının adını söylüyorsun. Çok tehlikelidir hak etmeyen kişiye yapılırsa zararını yapan kişi görür.

Bir kâğıda 2 defa, berhetiyyin 2 defa, Keririn 2 defa, Tetlihin 2 defa, Turanin yazılıp Taşınsa Sihiri bozulur Büyü bozulur ve sihir tesir o kişiye etmez. Yine bu şekil ile Bir tabağa yazılsa Sonra Suyu ile Yüzünü yıkasan ve karşındakine hacetini söylesen hacetini giderir.

“Turanin” ve “keririn” isimlerini halvette iken güzel bir buhurla zikredersen Bütün Süfli ve ulvi ruhlar İtaat ederler (halvet, tekkelerde dergâhlarda kendilerini hapsettikleri küçük karanlık bir oda oraya düşünmek amacıyla girilir ve günlerce kalınır, tefekkür)

  1. Kelime; Mezcelin

Her gün 50 defa okumaya devam eden kişi Tevbe etmeden ölmez, Efendimizin kabrine varmadan ölmez.

7 defa bir tabağa yazılsa Sonra esma i Tahatil Denilen isimlerde yazılsa Sonra hayızdan temizlenmiş kadın 7 gün boyunca 7 defa sabahları İçse 7 gün cima etseler kadın hamile kalır.

  1. Kelime; Bezcelin

Kırmızı bir kâğıda Perşembe günü Güneş doğmadan evvel Yazsalar Hiç kimse ile konuşmadan düşüncesini hayalini söyleyip denize ya da akan bir suya bırakırsa hayali, arzusu kabul olur,

  1. Kelime; Terkabin

Cuma günü Bir kağıda Şu ayetle beraber yazsalar (Küllema Dahele Aleyha zekeriyyel mihrabe Vecede İndeha rızka (Sonuna kadar) Ve Rezzak isminin Rakam vefki olan Vefk yazılıp dükkana asılırsa Rızkı ve müşterisi Çok olur. Aşağıdaki şemayla harfler Arapça olacak.

155 1 7 255

255 155 1 7

7 255 155 1

1 7 255 155

Fotoğraf örnek bir havvas yazılışıdır. Örnek olması açısından koydum. Kısaca muska yazan insanlar da bunları yapıyor. Hepsi yazılmış çizilmiş şeyler gizli saklı bir şey yok. Berhetiye duasının cinlerle olan Bağlantısı da gördüğünüz gibi yalnızca ikinci kelimesinin tekrarıyla muhtemel bir durumdur. Buradaki kelimeleri cinler anlayabilir. Havvas ilminde yukardaki önermeler geçerlidir. Bu konuların sonu gelmez. Güzel bir kitap alınıp okunursa en temelinden öğrenilmesi daha doğru olacaktır.