Definede Kalp İşareti

Definede kalp işareti, kalp sembolü birçok defineciye göre cil cil altın anlamına gelmektedir. Kalp sembolleri tek parça olabileceği gibi kalbin üzerinde değişik şekillerde bulunabilir. Parçalara ayrılmış kalplerde olabilir.

1)Bu kalbin ana gövdesinin üst yuvarlak kısmının bir çizgi ile ayrılmış veya çatlatılarak ayrılmış semboldür. Bu şekildeki bir kalp bize değişik mesajlar verebilir. Bunlardan birincisi ölüm tuzaklarıdır. Eğer öneriyi dikkate almazsanız ciddi bir tehlike sizi bekliyordur.

2) Kalbin üzerinde kalbi ortadan ikiye bölen yıldırım, şimşek işareti vardır. Bu işarete çok dikkat edin, yıldırımın yönü tuzak veya tuzakların bulunduğu yeri işaret eder. Bu işaretin gösterdiği yönde araştırmalarınızı dikkatli yapın.

3) Kalbin alt kısmı ana gövdesinden ayrılmıştır. Bu sadece ileride ölüm tuzakları anlamına gelmez. Alt ucunun gösterdiği yönde bu işarete mahsus gizli bir tuzak olduğunu gösterir.

4) Kalp üzerinde bulunan işaretler kalbin ortadan ikiye ayrıldığını, kalbin kırıldığını gösterir. Bu işaret tuzağın yakında olduğu uyarısını verir. İşaret tuzağın yönü ve yeri hakkında herhangi bir bilgi vermez.

5) Kalp sembolü ise bir başka yönü belli olmayan tuzağı gösteren işarettir.

Bazı definecilerin yaptığı yorumlarda işaretlerin ve sembollerin sadece bu kalplerin üzerinde değil, etraflarında da olabileceğini söylemişlerdir. Kalbin işaretinin sağ üst yanındaki yuvarlak kısım kırığın olduğu yönde başka işaretlerin veya tuzağın olabileceğini söylemektedir.

Burada hareket ederken çok dikkatli olmalıyız. Küçük bir nokta ve ya parmak gireceği kadar küçük bir delik bile tuzağın olduğu belirtmektedir. Aynı zamanda el ile bastırılması veya üzerine basılmış küçük bir taş bile tuzağı faaliyete geçirebilir. Bu tuzaklarda genellikle zehirli hava, akrepler, zehirli yılanlar veya su olabilir. Bu tuzaklarda büyük uzun bir boşluktan düşebilir düştüğünüz yerde kazıklar olabilir. Ayağınıza çivi gibi bir şey saplanabilir. Zehirli hava, zehir, su, vb. direkt olarak üzerinize gelebilir.

Bu kalp işaretleri haritalar üzerinde yer alır, işaret olarak gösterilebilir. Hazineye yaklaşıldığında onları bekleyen tuzakları haritayı okuyan kişi anlar ve anlatabilir. Tuzaklar gizlenmiş olan girişin 150 metreye kadar bir daire içerisinde bulunur. Kalp işareti birçok definecinin sevdiği define işaretlerinden biridir.  Değerli mezarlardan bir tanesi ve kadın mezarıdır. Kalp işareti tekse uç noktası mezarı verir. Ancak yanında işaret varsa ona göre çözümleme yapılması gerekir.

Definede Kalp İşareti
Kayada bulunan çizgi kap işareti ve içindeki gemi çapası
Definede Kalp İşareti
Kayada bulunan oyma kalp işareti
Definede Kalp İşareti
Kayada bulunan oyma kalp işareti
Definede Kalp İşareti
Kayada bulunan oyma kalp işareti

 

Ermeni ve Rum Defineleri

Ermeni ve Rum defineleri, bu definler genellikle bir harita ve işaret yardımıyla belli bir yere saklanıyor ve ya gömüldü. Bu haritalar genelde Osmanlı imparatorluğu dönemi yapılmış haritalardır. Harita yapımında kullanılan kâğıdın cinsini incelerseniz haritanın Osmanlı dönemine ait olduğunu kolayca anlayabilirsiniz.

Rum ve Ermeniler 1. Dünya Savaşında ve öncesinde Anadolu’dan göç etmek zorunda kaldıklarında varlıklarını yani altınlarını göç ederken yollarda çalınmasın diye evlerine sakladılar ya da bahçelerine gömdüler. Bunu tekrar geri geldiklerinde kolaylıkla çıkarabilecekleri yerlere saklamışlardır.

Kimi Rum ve ermeni defineleri, genellikle define haritalarına sakladıkları yeri çizmişler. Bu hazinelerin sahiplerinin büyük bölümü göç ettikleri topraklardan bir daha geri dönememiştir. Bunların yanında daha eski zamanlara ait Rum ve Ermeni gömüleri de ülkemizde bolca bulunmaktadır.

Bu defineleri bulmak isteyen arkadaşlar

Çevremizde bulunan yaşlıların büyük bölümü, Rum ve Ermeniler hakkında kulaktan dolma bilgilere sahiptir. Bunlar şurası Rum köyüydü burası Ermeni köyüydü şeklinde bilgilerdir. Elinizde harita varsa haritaya bakarak gömünün tam yerini kestirmek mümkündür.

Rum altınları genelde evlerin içime saklanmıştır. Evlerin eski sahipleri ellerindeki hazineyi genelde evin bahçesine ya da ev içine kuyu açarak ve ya evin gizli bölmeleri varsa oraya saklamışlar.

Bu evlerdeki temeller çok önemlidir. Temel taşları arasında işaretli taşlar varsa gömü noktasını buldunuz demektir. Önceden Rum ve Ermenilerin yaşadıkları yerlere yakınsanız bu tür definelerin belki de üstünde oturuyorsunuz. Bu neden den dolayı öncelikle bulunduğunuz evin geçmişini araştırmanızı öneririm.

Ermeni altınları ise bazen evlerde saklanmak yerine açık arazide yani bahçede gömülü vaziyette bulunur. Özellikle doğu illerimizde Kars, Van, Adana, Tarsus, Hatay, Kayseri gibi eskiden Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı yerlerde Ermeni gömüleri bulmak mümkündür.

Özellikle Adana, Hatay ve Gaziantep bölgelerinde tehcirden önce Ermeniler altınlarını götüremediklerinden dolayı onları saklamak zorunda kaldı. Genellikle bu altınları evlerinin avlularına ya da evin içerisindeki odalardan birine sakladığı bilinmektedir. Bu hazineleri gömen Ermeni ve Rumların torunları turist olarak ülkemize geldiklerinde dedelerine ait altınları aradıklarına da şahit olmaktayız.

Rumlar varlıklarını genelde temel taşları ya da ağaçların altına saklar, alınmasını zorlaştırır. Yani Rum parası gömülüp üzerine ağaç dikilir. Ermeniler genelde odalara derin olmayan gizli gömü yaparlar.  Ermeni gömdüğünde de ağacı definenin üzerine değil yanına diker.

Evlere ise Ermeniler altını evin muhtelif yerine gömer. Rumlar ise olay farklıdır. Temel taşını oyup içine yerleştirdikten sonra taşı çok iyi bir biçimde temele oturtur. Bu taşı çıkarırsan ev göçer. Temelin en sağlam taşlarındandır.  Ermeni altınlarını eşkıyalar rahatlıkla gasp edebilirken Rumların altınlarını alamaz çünkü onlar daha iyi saklanmıştır.

Definede Çiçek, Gül, Papatya İşaretleri

Definede Çiçek, Gül, Papatya İşaretleri: Çiçek işaretlerinin bulunduğu bölgede eski mezarlıktır. Mezarlık işareti aranmalıdır. Mezarlık bulunduktan sonra bu alanda farklı bir mezar olmalıdır. Bu mezar üstünde çiçek gibi görünen bir işaret aranmalıdır. Bulduğunuz takdirde doğru hedef üstünde olduğunuzu göreceksiniz. Bilinen gömü işaretlerindendir. Ülkemizde genellikle Ermen ve Rum ve eşkıyaların bıraktığı işaretlerdendir.

Çiçek işaretinde yapraklarından birisi eğer eksik varsa çevrede eksik olan yaprağın bulunması gerekiyor. Yaprak bulunduktan sonra aramaya devam edilmelidir.

Çiçek, Gül, Papatya İşaretleri
Kayada bulunan resim çiçek resmi
Çiçek, Gül, Papatya İşaretleri
Kayada bulunan kabartma çiçek resmi
Çiçek, Gül, Papatya İşaretleri
Kayada bulunan kabartma çiçek resmi
Çiçek, Gül, Papatya İşaretleri
Kayada bulunan kabartma çiçek resmi

 

Geyik ve Karaca İşareti

Geyik ve karaca işaretleri, hem bir biriyle bağlı hem de farklılık göstermektedir. Bu işaretler eski çağlarda sembol olarak kullanıldığı gibi yakın tarihimizde Ermenilerin ve eşkıyaların da kullandığı işaretlerdir.

Geyik işareti dağların zirveye yakın kayalık alanlarında, karaca işareti ise akarsu ve göletlere yakın noktalarda ya da ormanların düzlüklerinde karşılaşılır. Geyik işaretinin oranda zirveye giden patika yol takip edilerek oralarda son nokta işareti aranır. Karaca işareti ise genelde bayan mezarını temsil eder mezar işarete maksimum 100 metre uzaklıkta olur alanı inceleyip son nokta işaretini tespit etmelisiniz.

Geyik ve karaca işareti: Bu işaretler genellikle bulundukları bölgede en yüksek olan dağ, zirve veya tepelerin en üst noktasında yapılmıştır. Bu işaretlerin yapıldığı kayanın bulunduğu zirveye çıkarken her yer dikkatlice aranarak, gözlenerek çıkılmalıdır. Geyiğin başı, boynuzları, kuyruğu ve ayakları yön verebilmektedir.

Karaca işareti ise genel itibarı ile dere ve gölet ve ormanlık alanlarda tabanın biraz daha düzleştiği bölgelerde görülmektedir. Bu iki işaretin birbirlerinden çözümleri farklıdır.

Karaca: İşaretler yapılış esnasında yapan insan ve ya insanlar mantık yolunu kullanarak yapmışlar. Karaca işaretleri ise, genellikle geyiklerin arka tarafında dere, orman ve ırmak kenarlarında yapıldıkları bilinmektedir. Karaca ayak izleri işarette yön verir. Karaca tek başına ise, baktığı istikamettedir ve gömü çok yakındır. Çevrede bulunan kaya parçalarına, yüksek kesimdeki kaya bloklarına, dere içlerindeki renkli kayalara bakılmalı ve çevre çok iyi gözlenmelidir. Gömüsü çok basit yerde olup, işçiliği çok kısa sürmektedir.

Bunların dışında geyiğin bir bacağı eksik olabilir. Bu durumda yakın çevrede eksik olan bacak tespit edin ve oradan emanetini alın yakınlardadır. O bacak kayaları iyice inceleyin bunun yanında anapara için mağara var mı yok mu tespit edilmelidir. Genelde bu işaret eşkıya ya da Ermeni işaretidir. O yüzden çalışmalarınızı dikkatli yapmalısınız tuzak vardır.

Çözülmüş 2 örnek geyik hakkında.

  • Topal ayaklı geyik

Malı işaretin üst tarafından gecen patika yoldadır. Geyikle arası 21 adımdır. Üst patika yolda dikili taşta malı da taşın içinde almışlar.

Ayrıca: Dikili taşın yakınlarında birde mağara bulmuşlar. Mağaranın önünde durunca mağara ya bakarak sol elini kaldırıp mağaranın dışına küçük bir oyuk var. Bu oyuktan mal almışlar.

  • Normal, her uzvu var olan geyik(karaca)

Defineciler define ararken bir kayada karaca işareti bulmuşlar ve baktığı yönde 90 metre de bir kayada avcı resmi bulmuşlar. Avcı ile karacanın orta yerinde yani 45 metre de zeminden emanetini almışlar.

Karaca ve Geyik İşaretleri
Kayadaki oyma geyik işareti
Karaca ve Geyik İşaretleri
Kayada buluna çizgi ve boynuzlu geyik işareti
Karaca ve Geyik İşaretleri
Kayada buluna çizgi ve boynuzlu geyik işareti
Karaca ve Geyik İşaretleri
Kayada bulunan kabartma boynuzlu geyik

Definede Baston İşareti

Definede baston işareti bir yolun, derenin ya da tünelin kıvrım yaptığını anlatır, baston tek ise anlatılan yeri bulup gitmen gerekir. Baston eğer adamın elinde ise bu baston asa demektir, asanın gösterdiği yerde para vardır.

Baston İşareti, definede kabartma olarak yapılmış baston işaretleri, bulunduğu bölgelerin bir nevi haritası gibidir. Çok eskilerden o bölgede bulunan bir yolun güzergâhını vermiş olabilir. Bu işareti incelerken işarette yani baston üzerinde bulunan kıvrımları doğaya aykırı farklılıkları iyi derecede görmelisiniz. Ayrıca baston işareti, çevrede bulunan mağara, mahzen ya da tünelin şeklini de vermiş olabilir çok dikkatli incelemeliyiz. Bu durumda çevrede bulunan kayalıklara ya da büyük taşlara dikkatli bakmalıyız. Mağara olma olasılığı olan kayalıklar kapatılmış alanlar vardır. Önleri tıkanmış alanları kontrol etmeliyiz. Doğal görünen kayalara da özellikle çok dikkat ederek incelemeliyiz.

Diğer Anlamı: Baston ve asa genelde bulunduğu alandan daha yukarı gitmenizi anlatır. Buralarda zirve neresiyse oraya mutlaka gidin, bakın gözlemlerinizle anlayamasanız bile makine ile kontrol edin.

Diğer Anlamı: Baston olan yerde define vardır. Baston dehlizin krokisi demektir. Baston işareti yanlarında murçlar varsa dikkatli olun bu tuzak anlamına gelir. Tuzaklar genelde tünelin dönemeç noktasında bulunmaktadır.

Diğer Anlamı: Baston yaşlı insanın mezarıdır. Aşiret reisi, köy ağası, bölge lideri, kabile reisi gibi toplumun önde gelenlerine hitaben yapılır. Mezarı oldukça varlıklıdır. İçinden bol miktarda eşya çıkar, bu eşyalar çoğunlukla pişmiş tuğladan yapılmıştır. Bu eşyalar mutfak malzemeleri türünden kolay kırılabilen eşyalardır.

Baston İşareti
Kayada kabartma baston işareti
Baston İşareti
Kayada çizme baston işareti

 

Definede Aslan İşareti

Definede Aslan işareti Hz. İsa’yı simgeleyen bir işaret olarak bilinmektedir. İsa Peygamber zamanında resim ve heykel sanatında aslan gibi güçlü ve ihtişamlı insan olarak betimlenmiştir. Hristiyanlar tarafından Tanrının oğlu olarak nitelendirildiği için cesaret, güç anlayışlarına dayalı bir düşünce ile betimleme yapılırdı. Aslan heykeli antik dönemin ihtişamlı yapıları, tapınaklar ve saray benzeri yapılarda giriş ve ya meydanlarında, salonlarda görülmektedir. Böyle bir işaret görürseniz sarayın genellikle giriş kapısındasınız. Aslan heykelleri ya da resimleri çoğunlukla karşı karşıya olmak üzere 2 adet olur. Eğer birini bulduysanız diğerini de arayıp bulabileceğiniz sonucunu çıkartabiliriz.

Definede Aslan işareti figürü ilk çağlardan günümüze kadar her kültürde Orta Asya ve Anadolu da Türk Mitolojisinde kuvvet, kudret, hükümdarlık sembolü olarak kullanılmış ve kullanılmaktadır. Anadolu’da taş, mermer, ahşap, halı, kilim, minyatür gibi birçok malzeme üzerinde görmektedir. Günümüzde de hemen hemen aynı amaçlarla kullanılmaya devam etmektedir. Ancak, çift gövdeli aslan figürü, mitolojiden günümüze kadar varlığını sürdürmektedir. Ayrıca Ermeni kültürünün önemli bir parçasıdır.

Aslan işareti define işaretleri arasında oldukça değerlidir. Kral mezarıdır. Varlığı işaretten çok uzakta değildir. Mezar oldukça zorlu ve tehlikelidir. Aslan işareti mezara koruyan anlamı taşır bu nedenle girişe oldukça yakınlardadır.

Aslan işareti heykel halinde yapılmışsa mutlaka kral mezarlarında kullanılmıştır. Çift olanları höyük önlerinde tek olanlarıysa yüksek kaya mezarlarında altında veya üstündedir. Define 30 metre uzaktadır. Varlığı çok değerlidir.

Aslan: Antik dönemlerden kalma saray veya benzeri seviyedeki sarayların, tapınakların, harabelerin giriş ve yürüme bantlarında bazen insanların rahatlıkla görebileceği yerde veya toprak altında saklanmış aslan heykelleri bulunması sık yaşanan olaylardır. Şayet bunlardan bir tanesine rastlanırsa bilinmeli ki burası saraya giden yoldur. Diğer bir deyişle aslanlı yoldur. Bu tür bir heykel tek olmayacağı için aynı mekânda ve yolun sağlı sollu giriş noktasında bundan iki tane vardır.

Aslan işareti, mağaranın girişinde yapılmış bir işaret ise, çevrede kapatılmış oda aramalıdır. Açık bir mağara yoksa ağzı kapatılmış gizli, doğal görünüm verilmiş mağara olabilecek uygun yerler bakmalısınız. Ülkemizde de birçok ülkede olduğu gibi deniz kıyılarında da yapılmış aslan heykelleri ve işaretleri bulunmaktadır. Bu işaretler, eki zamanlarda denizde korsanlık yapmış korsan liderlerini simgelemektedir. Suyun içinden girişleri vardır. Birçok kişi tarafından defalarca girişleri görülmüştür. İşçiliği zordur ama hazinesi büyük olan çok güzel işaretlerden bir tanesidir.

Aslan işaretine çözülmüş bir örnek aslan heykeli tepede altında da açılmış bir kaya mezarı bulunmaktadır.

Definede Aslan işareti
Kayada Kabartma aslan heykeli yanında da kanatlı aslan
Definede aslan işareti
Kayada kabartma aslan heykeli ve üstünde 2 tane adam
Definede aslan işareti
Kayada çok güzel oyulmuş kabartma aslan heykeli

Aslan heykeli

Doğada açık biçimde bulunmuş Aslan heykeli

Definede Kare Oyma

Definede kare oyma, tuzaklı ve zor bir gömüdür. Oyma işaretleri genellikle oda işaretidir. Boş odaya rastlanılırsa da mutlaka dolu yan taraftadır. Boş odanın duvarlarını iyi kontrol etmek gerekir. Boşluk sesi aramak gerekir. İkinci dolu oda girişi boş olan odanın duvarlarında saklıdır. Boş odanın duvarlarında yön ve derinlik veren işaret varsa bu işaret dikkatle incelenmeli ve doğru araştırma yapılmalıdır. Oymanın içini su ile doldurduğumuzda su nereye akar. Suyun gittiği yere, kayanın altına doğru bakılmalıdır.

Definede kare oymalarda diğer yuvarlak oymalar gibi suni çukurdur. Diğer oyma şekillerle aynı anlamı taşır genel olarak kare oymalar erkek mezarını temsil eder. Kare oyma işaretini gördüğünüzde mezara yakın bölgededir. Uzaklara gitmeye gerek yok 15 m2 geçmeyecek mesafede mezarı vardır. Kare oymalar aynı zamanda kaya mezarı işaretlerindendir. Kare oyma işaretindeki mezarlar odalıdır. Bazen bu işaretlere ait odalarda lahit çıkmaktadır. Bu işaretlerin çözümü de yine yuvarlak oymalarla aynı mantığa dayanır. Yakınlarda yardımcı işaret olup olmadığına bakılmalıdır. Kare oymalar 2 şekilde alanda bulunmaktadır.

  • Dikey oyma
  • Yatay oyma

Pozisyonlarına göre sizlere çözümlerinden bahsedeyim.

Yatay Kare Oymalar: Yatay kare oyma genelde ayağımızın altındaki zeminde olan bir oymadır. Bu oyma şekli mezarın yerde olduğunu söylemektedir. Başka bir deyişle mezar ya toprak altında oda, kaya içerisinde ya da bulunduğu kayanın yüzeyinde girişi olduğunu gösterir. Mezar girişi yakınlardadır. Genel olarak oymanın bulunduğu kayada mezarlar çıkar. İyi gözlem yaparak yüzey kısımda girişini bulabilirsiniz. Boşluk tespiti yapabilen cihazınız varsa basitçe bulunabilecek bir mezardır.

Çevrede bulunan tepe, tümsek, çorak toprak veya çukur dikkatle aranmalıdır. Çihaz varsa çihaz ile kontrol edilmelidir. Eski çağlarda yaşamış varlıklı insanların mezarlarına da denk gelinebilir. Hem büyük hem küçük oymalar bir aradaysa aile mezarlığıdır.

Oyma kareler genellikle çevreye hakim yerlerde bulunmaktadır. Bölgede sıra kayalık varsa kaya mezarlar olabilir. Define orada aranmalı. Mezarlardan biri bulunursa diğeri de kolayca bulunur.

Kayada küçük oymalar tek başlarına ise tek mezar anlamı verir. Eğer kayada bir ok işareti de varsa mezarın yönünü verir.

Definede Kare Oyma
Kayadaki kare oyma delik
Definede Kare Oyma
Kayadaki derin kare oyma delik
Definede Kare Oyma
Kayadaki kare oyma ve sol tarafında bulunan delik
Definede Kare Oyma
Kayadaki kare oyma delik ve 14 küçük delik

Definede El İşareti

Definede el işareti, çok eski zamanlardan beri günümüze kadar varlığını sürdüren işaretlerden biridir. O yıllarda Anadolu Hititler ve Sümerlerin kültürü hakimdir. El yemin içme işareti olarak bilinmektedir. Gömüyü gömenler topluca yemin ettikleri anlamına geliyor. Bu yemini eden insan günlerce çalışıp yaptıkları bir zor bir gömüdür. Hakkında çeşitli yorumlar yapılmaktadır. Elin yanında bulunan muhtelif işaretlerde vardır. Elin yanındaki işaretler defineyle ilgili size yön ve derinliği göstermektedir. Elin yanında bulunan işaretler çözümü verir. Bu elin yanında hac, ok vardır. Ok yön verir, kanatları ölçmek gerekir. Kanatlar farklı ise farklı olan tarafa git eşitse 70 adım kadar geriye doğru say, hac ve mezar var. O zaman kaya mezarı aramak gerekir. Bu elin baktığı yönde tepe üstünde büyük bir tümülüs de olabilir. Gömüsü kolay alınabilecek bir elin üstünde istavroz varsa gömü elin bulunduğu kayanın altındadır. Elin yanında hiçbir işaret yoksa elin 65 adım alt tarafında kaya mezarı aramalısın eğer varsa vazgeç. El boş bir arazide dikili bir kayada ise kapak var demektir. O zaman bu kayanın altında bir kapak taş aramak gerekir.

Başka yorum: El işareti, define işaretidir. Bunlar kendi aralarında beşe ayrılırlar.

1- Normal sol

2- Normal sağ

3- Açık sol el

4- Açık sağ el

5- Başparmak kopuk el

Gibi birçok bölüme ayrılır. Bunların çözümleri ayak işaretinden farklıdır. Eli anlatalım bur da normal bir el yani sadece işaret parmağı ile işaret eden eldir. Çözümü ise sol elin 40 adım ilerisindedir. Sağ elin çözümü ise şöyledir 70 adım ileridedir.

Ellere açık ise sol açık el yani başparmağı olan eldir.

Çözümü ise şöyledir; sol elin 19 adım önüdür. Sağ elin çözümü ise şöyledir 21 adım önüdür. Burada da mezar veya delikli taş var. Son olarak başparmağı kopuk el vardır. Bunu çözümü kopuk parmağı bulmaktır. Bulduktan sonra hazinesi zaten o taşın altında olacaktır.

Kaya üzerinde insan eli bulduğunuz zaman ilk yapmanız gereken şey elin 5 parmağının da eksik olup olmadığını saptamaktır. Tespit ettikten sonra elin parmaklarının herhangi birin de(genellikle işaret parmağı) tam parmağın üzerine bir nohut büyüklüğünde oyuk olması lazım gelir(Eğer bu oyuk yoksa hemen bizimle irtibata geçin yardımcı olalım) oyuk bulunan parmağın baktığı istikamette (en fazla 20 metreye kadar) düzgün yapılmış bir taş bulacaksınız. O taşı kaldırıp altını kazınız, 1 metre ya da 1.5 metre de define sizleri bekliyor olacak.

*Bu işaretin bir tuzağı var. Tuzak dediğimiz de zehirli bir gaz yayar lütfen dikkatli olunuz. Fakat hedefe ulaştığınız zaman hemen hazineye el sürmeyiniz, bir müddet bekleyin.

Açık elde eğer oyma ve bir kaya üzerinde ise elin olduğu kayanın altında 2.40-2.80 cm de malzemesi vardır. El işareti yerdeki bir taş üzerindeyse parmakların ön tarafında oyuk varsa karşı taraftaki oyuk sayına göre taş olmalıdır.

Definede el işareti

Kayada kabartma el işareti

Definede el işareti
Kayada kabartma el işareti ve çizgi kol
Definede el işareti
Kayda çizgi el işareti, elin ortasında haç işaretivar.

Definede C İşareti

Define C  İşareti, definecilikte çok nadiren karşılaştığımız işaretlerden biridir. Define işaretleri arasında birde ‘C’ işareti vardır. Bu işaret tek başına bir taşta ya da kayada olabileceği gibi yanında farklı işaretlerde bulunabilir.  Çok fazla yapılan hatalardan bir tanesi de ‘C’ işaretinin, nal işareti ya da hilal işaretiyle karıştırılmasıdır.

Define işaretlerinden biri olduğu için C işaretinden bahsedilmesi gerekiyor. Bu işaret ‘V’ işaretine çok benzer. Bazen açık ağzı yönünde yön verirken bazen de yardımcı işaret olarak kullanılmıştır. Definede C işaretinin yarısı kapalı bir mağarayı ya da oyuğu temsil etmektedir. Bunun nasıl olduğunu merak ederseniz misal bir mihrap gibi mağara ağzı düşünün. 1-1,5 metre içeri giriliyor sonra yok. Dolu kapalı ya da kayaların arasından bir kaç metre sonrası kapalı. Tıkalı olması bu iki şekilde olur. Bir çeşit hayvan ini gibi diyebilirim. Yanında işaret varsa onunla bir bütün olarak düşünülmeli ve çözümlenmeli yoksa verildiği yönde ilerleyip son nokta işareti aranmalıdır. Define ‘C’  İşareti 25 metreyi geçmeyecek şekilde arama yapılmalıdır. Kayalar arasında bir yer işçiliği ağır olabilir işiniz zorlaşacaktır.

Definede ‘C’ İşareti
Kayada bulunan ‘C’ işareti ve ok yanında da haçlar

Akrep İşareti

Akrep işareti: İşaret çözümü yapılırken işaretin özelliklerini iyi tespit etmemiz gerekir. Akrebin önemli özelliklerinden 1 tanesi zehirli ve tehlikeli oluşudur. Dikkatli olmalıyız. Bulacağımız definede ya tuzak var ya da gömünün üstüne zehir dökülmüş. Bu tür kazılarda çok dikkatli olunmalıdır. Büyük iş gücü ile bulunabilecek definelerden biridir. Define yakınlarında bulunan göl, su kuyuları veya yeraltı mahzenleri içindedir. Eğer akrep mağara içinde bulunuyorsa gömüsü mağaranın en kuytu ve dip yerlerinde olur.

Bazı akrep işaretleri ise malı korumak için yapılmış tuzaklardan bahseder. Hazinenin peşinde olanların belli bir alana geçişini engellemek için ustaca hazırlanmış tuzaklardır.

Öncelikle çevrede akrep yuvası olabilecek bir taş aranır. Bu taş bulunursa altında gömü olabilir. Eğer yoksa çevrede yerin altında bir odacık ta olabilir. En çok mağara mahzen gömü şifrelerine ortaklık etmiş işarettir. Akrebin kuyruk ve ayakları gideceğimiz yönle ilgili bilgiler verir.

Akrep işareti ve resimleri veya kabartmaları çok çeşitli anlamlara geldiği görülmüştür. Zor ve zahmetli işlerde genellikle akrep resmi görülür buradaki büyük bir tehlikenin var olduğu anlamına gelir.

Bu benzer yerlerde değirmen, göl, gölet, havuz, mağara, kuyu, yeraltı mahzenlerine çok sık rastlanılır. Bütün olaylar bir bütün halinde incelenmeli tuzak mutlaka bulunup bertaraf edildikten sonra aramalar yapılmalıdır.

Akrep işareti tek başına yapılmış ise hem tehlikeyi hem de hazineyi işaret etmektedir.

Fazla rastlanılmayan bir işarettir. Hristiyanlık öncesi sembolüdür. Ölümü simgeler ve genel olarak mezar taşlarından rastlanır.

Tehlike ve tuzak işareti anlamına gelir. Bu işaretler az rastlanan işaretler arasında olsa da tehlikesi en yüksek olan işaretlerdendir. Tuzak mantığı zehrin direk define ile ilişkilendirilmesidir.

Bir yer var kayanın üstünde kabarma akrep yanında da tek taraflı ok işareti varsa okun sağ kanadı vardı sol kanadı yoktu. Arkadaşlar bu okun gösterdiği noktayı kazmışlar 2-2.5 metre bir şey çıkmamış.

Kazdıkları yerin solunda toprağın altında dizili taşlar çıkmış. Etrafta tümsek ve çalılık bir yer var. Büyük ihtimalle ya höyük ya da tümülüstü, kazdıkları yer yanlıştı. Kazılan yerden çıkan toprağı okun olmayan kanadının tarafına yığmışlar orda büyük ihtimalle mahzen var.

Definede akrep işareti
Kayada akrep ve haç işareti
Kayada kabartma yanlız akrep baktığı yöne dikkat!
Kayada 2 tane kabartma akrep akrepler birbirine bakıyor.
Kayanın oyuğunda kabartma akrep baktığı yöne dikkat!