Kılıç İşareti

Kılıç işaretinde ilk bakmamız gereken konu kılıcın dik mi yoksa yatık mı olduğudur.Genelde dik olan kılıçlar yani sivri ucu zemine bakan kılıçlar mezar işaretidir. Bu tür kılıçların çoğunluğu yönetici kademesindeki askerleri ifade eder. Roma lejyon askerlerinin mezarları dikme taş üzerine çift tarafı keskin kısa kılıçlardır. Burada ek bir işaret yoksa ve kılıcın yapıldığı yaş yerli sabit bir kaya değilse hemen arkasındaki küçük yığıntı içine bakılır. Mezar sembolu olarak kılıç kullanımı roma dönemi kadar olmasada daha sonraki dönemlerdede kullanılmıştır. Yatağan tabir edilen kılıçlar ufak dikme taşlarda anadolu türkmenleri arasında da kullanılmıştır. Bunlarda herhangi bir define yada müjde olayı yoktur.

Ana kayalara yapılmış kılıçlarda ise ilk dikkat etmemiz gereken kılıcın gerçekten kılıç olması ve döneminin özelliklerini yansıtmasıdır. İnternette gördüğümüz pek çok kılıç işaretinin bir kısmı doğal oluşumlar ( oyma olanlar ) bir kısmı ise sonraki dönemlere ait emarelerdir. Kılıç kama tarzı işaretlerin oymalarını yapmak basit olduğundan çoban ve ya civarda canı sıkılan insanlar tarafından da yapılanları görülmektedir.

Orjinal Kılıç işaretine gelirsek ilk bakmamız gereken yatay düzlemde kendini terazide tutup tutmadığıdır. Terazide ise sivri burun istikametinde ne olduğuna bakmak gerekir. Define gömüsü ile ilgili olan kılıçlar tam takım olarak yapılır. Burda eksik bir uzuv varsa para mağara içindedir. Misal kılıç yapılmış ama ucu kırık olarak resmedilmiş yada tutma yerinin bir kısmı yok olarak resmdilmişse direk kapalı mahsen aramak faydalıdır. Mahsenin olduğu yerde ise minik bir işaret vardır. Kılıcın uç kısmı yönünde üzerinde bir kaç cm lik kaybolmayacak işaret olan kaya aranmalıdır. Bu işaret minik bir kılıç olabileceği gibi haç tarzı dini bir motifte olabilir.

Kılıcın bir diğer anlamı sudur. Kılıç sonuçta döneminin gücünü ve kararlılığını temsil eder. Kılıcın kesemeyeceği şey su ise kılıçtan bişeyi saklayacak şeyde su olabilir. Kılıca yakın bir su kaynağı varsa ikinci işaret su kaynağı yada su kenarında aranmalıdır. Mesafe tahmini yine kılıç boyuna göre yapılabilir. Kılıcın tamamlayıcı ek bir işareti yoksa kılıç boyunun mesafesine göre 90 metreyi geçmeyecek şekilde namlu istikametinde ilerlenebilir.