Tavuk - civ civ İşaretinin Çözümü

 

En nadir bulunan işaretlerden bir tanesidir. Çok nadir olarak orjinallerine raslanır. Tavuk yanında  genelde tek civ civler bulunur. en çok raslananları 1-3-5-7 ve 9 civ civli olanları vardır. Orjinal işarelerde 5-7-9 civ civ olanlarda civ civlerin bir tanesi tavuğun sırtında bulunur. Tavuk sırtındaki civ civ en arkadaki civ cive bakar. Eşkiya gömüsü olarak kabul edilenlerde sırttaki civ civ bu işaretin orjinalliğinin ıspatıdır. Tek civ civ  içine tek bir para konur. Kırılarak alınır. Para dikine çakmadır. Bazı durumlarda işaretin ısparı ana tavuğun kursağı içindedir. Genelde kursak içindeki mal değerli taş olur tek parça ve büyüktür. Tek civ civli olan tavuklar yer kayasında bulunur düz sal taşta aranır. Çift gruplu tavuk civ civler ise yatay kayalar yada mağara girişlerinin üzerinde bulunur.

1. Tavuk tek başına : Tavuk genelde yerdeki bir kayanın üzerinde bulunur tam olarak bir tavuk olarak yapıldığı gibi tavuk şekli verilmiş bir kaya olarakta görülebilir. Bu tür işarelerde tavuk oturur haldedir. Kendi altındaki malı saklar. Bu tavuğun kuluçkaya yatması ile özdeşleşmiş bir işarettir. Parası kendi altındaki mahsendedir. Bu işareti tespit etmek bir hayli zordur. Genelde bir istikametten belli olacak doğal şekilli bir kaya yada üzeri toprakla kapatılmış kabartma işaret olarak görülür. Bu işaretin oyması makbul değildir. Genelde belgeli gömülerde kullanılır. Yerdeki tavuğun yanında bir işaret yoksa mutlaka altına bakılır. Resmin olduğu taş kapak taşıdır taş sökülerek mahsene inilir.  

Tek tavuk yan yüzeyde kayada veya mağara duvarında ise tavuğun ibiği olup olmadığına bakılır. Genelde bu işare kasıtlı olarak ibikli yapılır. İbik çıkıntıları tek sayılar olarak yapılır. 1-3-5 şeklindedir. Her ibik sayısı bir adım olarak kabul edilir. Ancak burda tavuğun kendi baktığı yöne değil tersi yöne bakmak gerekir. Bu işaretin parası zeminde olur üstü kapak taşlı para gömüsüdür. Kimi zaman yüzeye malın üzerinede zor farkedilen küçük bir işaret yapılır. 
Tavuğun kendisi kaya ise eğer gözlem noktasından bakılarak gaganın yönü tam tain edilir. Burda gözlem yapılması gereke nokta işaretlidir. Oturak taşı ise taşa oturularak gaga yönüne bakılır. Gaga yönünde gaganın baktığı noktadaki taşa gidilir parası bu taşın altında yada içindedir. Bazı durumlarda bu kayanın göğüs kısmında paranın ufak bir müjdesi bulunur.

2. Civciv li tavuk : Bazı durumlarda defineyi bazı durumlarda mezarı verir. İşaretin olduğu taşa bakılarak diğer mezarların yeri tespit edilir. Her civ civ bir mezardır. İşaretin konumuna göre mezar yerleri bulunur. Bazı parçalı gömülerdede aynı sistem geçerlidir. İşarete bakılıp işaret şekline göre dizlimiş kayalar arazide tespit edilip altlarına bakılır. Yüzey gömüleridir. 

a :  Tavuk arkasında tek sıra civ civ : Burası kapalı mezar girişidir. Bu mezar tünelli mezardır. Birden çok mezar vardır. Civ civ sayısı mezar sayısına eşittir. Bazı durumlarda her civ civ dehliz üzerinde bulunan bir emaneti temsil eder. 

b: Civ civler var tavuk yok : Burda tavuk aranmaz tavuk kayanın kendisidir. Genelde bu kayalar yuvarlak şekilli olur. Civ civler sayısı kadar taş etrafta serpilmiş haldedir. İşaretteki farklı olan civ civ maldır. Civ civin temsil ettiği kaya bulunup bu kayanın altına bakılır.

c : Tavuğun kanadı altında civ civ : Bu işaret koruma ile alakalıdır. Para olmaz sadece mezar olur. Kayanın kendi hemen önüne bakılır. Tek mezar olup derinliği bir metre civarı ve sığdır.

d: Tavuğu yemleyen kişi : Zor raslanan bir işarettir. Tavuk civ civ bir aradadır. Bir kişi tarafından yemlenir şekilde resmedilmiştir. Yemleyen kişinin arkasındaki kaya yemin kaynağı olarak kabul edilip ambar orda aranır. Parası büyüktür. Müjdesi diğer civ civler gibi arazideki taşların altında aranır. Ana para kayanın kendi içinde üstten açılan bir kapak altındadır. Toprakla teması yoktur.

e : Mağara içinde tavuk tek : Burada mağara girişinden sonra işaret görülmelidir. Marağanın ana girişi haricinde bir ufak girişi vardır. Bu giriş bir çeşit su tahliyesine benzer bir kişi sürünerek yada emekliyerek geçer. Bu girişin hemen kenarında düz sal taşı altına bakılır. Bu paranın gömüsü oldukça derindir. Eşkiya parası olarak kabul edilir. Karışık paradır. 

f : Mağara içinde tavuk ve civ civler : Burada anahtar civ civlerdir. Civcivlerin bir tanesi sırtı ters yöne bakar halde bulunur. Civ civin baktığı yöne gidilir. Burdada mağara için ikinci bir geçit aranır. Bu geçit sıva veya bir blok taşla kapatılmıştır. Dikkatli bir gözlemle üzerindeki ufak işaret veya girişin şeklinden bulunur. Bu giriş dışarıya açıldığı için içerden bulmak mümkün olmassa mağara dışına çıkılarakta aranabilir. 

g : Tavuk sırtında civ civ : Burdada anahtar yine civ civ dir. Açık alanlarda bulunan işaretlerde civ civin baktığı istikamete 50 metre kadar gidişi. Tavuk şekline benzeyen taş malın yerini verebilir. Bazı durumlarda bu tek civ civ içinde paranın ölçüsünü veren işaret veya harita bulunur. Ölçüm bu haritaya veya işarete göre yapılır. ( V- IV gibi )