Kartal İşareti

 

Kartalın Tanımı : Kartal işareti daima güç ve kuvvetle alakalıdır. Define işaretlerinde kartal simgesi kılıçla özdeştir. Yani kartal simgesinin malı kılıç kullanma becerisi olan kişinin malıdır. Kılıç kullanmayan kişinin malının işareti kartal olmaz. Köylü veya tüccarlara ait gömülerde kartal simgesi kullanılmaz. Kartal simgesi asker veya kılıç taşıma hüviyeti olan soylu kişilere ait gömüyü temsil eder. Bu gömü bir define olabileceği gibi o kişiye ait içinde kendince bir mal barındıran mezarıda ifade edebilir. Define işareti olan kartal daima kabartma olur bazı durumlarda bu kabartma bir heykel tarzı kaya veya dikme stun üzerinde kartal heykeli olarakta kendini gösterebilir.

1. Kartal kanatları kapalı dik durur halde : Bu işaret genelde mezarı verir. Mezar roma dönemine ait asker veya yönetici sınıfının erkek bireylerini temsil eder. Dikme kare sütun üzerinde ise sutünun arkasındaki küçük yığıntı içinde mezarın kendi aranır. Geneli lahit veya ufak mezar odası şeklindedir. Hediyeleri ölünün kendi yanında bulunur. Ayrı bir yer de gömü aranmaz. Bu tür işaretlerin bazı durumlarda soygun yiyenlerinde lahit kapağının alt kısmında ölünün yüzüne denk gelecek kısım taş içine bakılır. Burda ölünün bağlı olduğu klana ait bir madalyon bulunabilir.  Kartal düz kayada ise hemen altında kapak taş vardır. Mezar girişini ve kaya mezarını ifade eder. Bu tür mezarlar aynı sırada birden çok olabilir. Erkek için kartal sembolu kullanılırken eşine veya diğer aile birelerine yapılan mezarlar da herhangi bir sembol bulunmayabilir. Tecrübeli bir gözle tespiti mümkündür.

2. Kartal konmuş ancak kanatları açık : Burada dikkat edilecek konu ilk örnekteki gibi yorumlanacağı ancak burada mezar boştur. Bazı durumlarda mezar dahi yapılmaz. Genelde lejyon askerlerinden geri gelmeyen kişiler için yapılan bir çeşit anıtsal mezardır. İçinde ölü yoktur. Ancak ölüye ait eşyalar vardır. Bu vesile ile ölünün konacağı kadar büyük bir kütleye ihtiyaç duyulmaz. Ufak bir taş kasa içerisinde kişinin kılıcı kaması miğferi bazı inanışlara görede ufak bir miktar parası konur. Kartalın ayaklarının altındaki çekmecede veya direk topraktan içeri doğru kayanın içine doğru yapılabilir.  Bazı durumlarda kartalın başı altında tek bir para olur. Kartal başında veya göğsünde haç varsa yorum değişmez ancak göğsünde veya kafasında haç olan işaretler genelde sahte işaretlerdir. Kartal çift başlı ise selçuklu arazi işareti olabilir. Bu işarete yorum yapılmaz.

3. Uçar halde kartal : Kartal işaretlerinde defineyi anlatan asıl kartal şekli budur. Kapalı mekanlarda bu işaret varsa başının baktığı yerde gömüsü yine o kapalı alan içinde aranır. Geneli ganimet paralarıdır. Karışık ve miktarı belirsizdi. Kartal dışarda bir mekanda ise kartalın kuyruğu istikametindeki işaretli taşa bakmak faydalı olabilir. Kuyruğu düzgün yapılmış kartalın kuyruk istikametindeki dikili taşın kendi içinde parası olur. Toprak içinde olmaz. Kartalın başının baktığı istikamet yüksek kayalıksa bu bölümde kaya üzerinde kartal konmaya veya kartal yuvası olmaya müsait olan yere çıkmak gerekir. Bu tür gömülerin parası çok ve alması bir hayli zordur. Kaya içindedir kapama ve uçrum kenarındadır. Kaya kırılarak alınır.

4. Kartal doğal kaya gibi ve büyük ise işaret mezarı temsil eder. Mezar açık kanatlar aarasında kartalın göğsüne gelecek kısımdadır. Mezarı kartalnın göğsünden bir kaç adım ilerlenip toprağa dik inerek ulaşılır oda mezardır. Komutan mezarı olarak kabul edilir. Bazı durumlarda kartalın göğsüne gelecek kısımda mezarın ait olduğu kişiye ait bir sembol bulunur. Burada dikkat edilecek en önemli konu kaya ne kadar kartala benzerse benzesin önünde eğer bir tören alanı yoksa bu görüntü kartal işareti olmayabilir. Bu tür işaretlerde işaretin önünde tören alanı olur. Ölünün gömülmesi veya senelik anılması gibi olaylar için bir alan bulunur. Bazı durumlarda kartalın önünde bir düz sal taşı olur mezar girişi bu sal taşının altındadır.