Dibek İşaretinin Çözümü

Öncelikle dibek işareti ile dibeğin kendini karıştırmamak gerekir. Dibek fonksiyonel olrak içinde bişey dövmek için yapılmış oyma taşdır. İç yapısı derindir. Ağzı geniştir. Hariket etmesi daha basit ve etrafında harman yapmaya müsait daha geniş bir alan bulunur. Dibeklerin kendileri de yerleşim yerleri içinde veya çok yakınında bulunurlar.

Dibek işareti ise daha ıssız alanlarda bulunur. Ağız yapısı dövme işlemi yapmaya uygun olmayacak kadar dar ve iç derinliği ise sığdır. Etrafı genelde boş olup taşın kendide hariket ettirmeye müsait olmayacak kadar büyüktür. Kimi durumlarda dibeğin orta kısmında derin bir delik bulunur.

Dibek işareti konusu şu şekilde yorumlanır.

Dibek işareti tabir edilen işaret roma dönemi mezarlığı simgeler. Genellikle bu işaret mezarlığın batı sınırında bulunur. Bu sınır ayn zamanda su kaynağına en yakın noktadır. Arazi eğer bir yol güzergahı ise kaynağın batı tarafında da mezarlar olabilir. Bu mezarlar zeminden daha yüksekte yönleri doğuya bakacak şekilde ve ekseriyetle lahittir. Eğer yol harici bir noktada ise mezarların tamamı dibek işaretinin doğu kısmında ve güney kısmında yer alır. Dibekten daha batıda bu dibeğin temsil ettiği mezarlığa ait mezar yoktur. Dibeğin güney istikametindeki mezarlar genelde halk mezarlarıdır. Arazinin rengi kahverengi kum kayası yada beyaz kireç kayası ise mezarlar kaya içine oymadır. İşaretleri daima yuvarlak oymadır. Oyma tek ise mezar oymadan bir metre civarı yakında kayanın dibinden yana doğru ufak girişlidir. Bu tür mezarlar kimi zaman iki yada üç kişilikte olabilir. Ancak geneli tek kişilik mezarlardır. Güney yönde kayalıklarda da pek çok oyma işaret ve kanallarda bulunur. Bunların çoğunlıuğu gerçek mezarların yerlerini saklamaya yönelik sahte işaretlerdir. Bu tür arazilerde işaretten çok içgüdüsel olarak arazinin kendisi okunmalıdır. İşaretlerin sıralı yuvarlak olan oymalarda batı yönde kaya bitimlerine bakmak faydalı olabilir. Çift sayılı oymalara bakılmaz tek sayılı oymalar dikkate alınır. Büyükten küçüğe olan oymaların büyük olan batıda ise giriş batıdadır. Dibek işaretinin üzerine çıkıp doğu ya bakarsak doğu istikameti meyillidir ve dibekten yüksektir. Burada yapmamız gereken 200 adım kadar doğuya düz devam etmektir. Arazinin zirve noktasına doğru çıkıldığında ilk düzlük alandaki kayalıklar incelenirse burada bu işaretin temsil ettiği en değerli mezar bulunur. Bu mezar genelde üstü yuvarlak bir kaya olan altında ise odası olan mezarlardır. Oda içinde genelde oda ortasıan denk gelecek kısımda kayaya oyma yalak şeklinde yapılmış mezar bulunur. Mezar girişleri tam batıya bakar. Bu o tepenin en güzel manzarasına sahip yerdir. Bu kayayı tanımanın yolu üzerine çıkmaktır. Üzerinde ya tek büyük bir yuvarlak oyma yada koltuk şeklinde oyulmuş bir kaya bulunur. Bazı kültürel ibaretlerde mezarın yerini verebilir. Bu büyük kaya üzerindede sıralı oymalar varsa ana mezar harici önemli birinin mezarının daha yukarda olduğuna hükmedilir. Bu diğer mezar taş yılğma altında olup taşlar kırmadır. Şekil itibari ilede genelde kareye yakın kırılmıştır. Özenle üst üste yığılmıştır. Bu yığın açılırsa altında ana kaya içinde mezar bulunur. İlk mezar gibidir. Tek fark üzerine anıtsal bir taş yığını konmuştur.

Dibek işaretinin batı istikametinde dere varsa bu dere ile aşağılara inilirse karşılaşılacak ilk düzlükte  yine derenin doğusunda o civarın halkına ait mezaralr bulunabilir. Bu dere güneye akar ve derenin solunda 200 metre civarında bir düzlük alan bulunur. Burdaki mezarlar yan yana sıralı olup başlarındaki taş kalıntılarından tespit edilebilir. 3 Parça kiremit örtme mezarlardır. İçleri genelde gözyaşı şişesi ve kandiller haricinde boştur. Bu arazideki mezarlardan yukarı patika ile devam edilirse yine zirvede kaya mezarları bulunur. Bu kaya mezarlarından bakıldığında dibek taşı görülür. Dibek taşının önünde batı istikametinde küçük bir düzlük alan bulunur. Dibeğin yanındaki taşlarında üzerileri düzeltilmiş veya kademeli olarak kesilmiştir. Dibeğin sol tarafı cenaze işlemleri için tören alanıdır.

Tüm hakkı www.defineyurdu.com sitesine aittir izinsiz alıntılar telif hakları kapsamına girer.