Ayak İşaretlerinin Çözümü

Ayak işaretlerinin incelenmesinde diğer işaretler gibi ilk dikkat edilecek konu ayak izi şeklinde yorumlanan işaretin doğal kaya oyuğu ile karıştırımamasıdır. Gerçek ayak izinini boyutu bire bir ayak izi ile aynı olur ayak ayası tabir edilen bölüm içe girintili olarak yapılır. Normal bir ayak bu izin içine tam oturur. Parmak çevrim açısı tamdır.Bunlar görülüp ayak izi olduğuna kanaat getirilen işaret şu şekilde yorumlanır.

 

1.  Tek ayak izleri bu izlerin temeli bizans dönemidir. Bizans döneminde ve bundan önce romanın geç dönemlerinde ayak adakla ilişkilendirilirdi. Ayak izinin para olarak yorumlanmasınında en önemli nedeni yine bu dönemden gelen adak geleneğidir. Bir adağı olan kişi roma döneminde ayak şeklinde bir heykelcik yapar gömer daha sonraki dönemlerde ise ayak izi şekli yaparmış. Burada sağ ayak izini gördüğümüzde sol tarafımıza sol ayak izini gördüğümüz yerde ise sağ tarafımıza doğru bir tam adım atar ve taşın dibine doğru yüzeye bakarız. Burda adağa konu olan eşya direk bulunur. Bu bazen bakır paralar olabileceği gibi bazen buğday arpa gibi dünyevi değeri olan meta larda olabilir.

2. Tek ayak izinin bir diğer anlamının mezar olduğu kabul edilir. Burda ki ayak izi düz zemin taşta ana blok kayada olmalı ve bu ayağa ayak basıldığında arazi net bir şekilde önümüzde uzanmalıdır. Yani tepe üzeri tarzı net görüş veren bir yer olmaldıır. Ayak izi sağsa sola solsa sağa bakılırı ifadeside burda aynen geçerliliğini devam ettirir. Ancak burdaki fark mesafededir. Genelde burda mesafe on metre civarındadır. Mezarın kendisi %90 civarı taş yığmadır. Taşlar ufak kare şekilli kırmadır ve yaklaşık 2-3 metrelik ufak bir alanı kaplar taşlar açıldığında mezar ana zeminin 80 cm civarı altında olur.

3. Tek ayak izi düzlenmiş kaya veya mezar üzerinde. Bu işarette ayak izi genelde sol ayak izi olur ve ayak tüm uzuvları ile tam olarka resmdilmiştir. Ayak izinin parmakları istikametinde yol gösterir. Ayak izinin hemen önünde gidilecek yerle ilgili bir işaret vardır. Bu işaret su kaynağı yerleşim yeri tapınak gibi yerler olabileceği gibi bir harabe alansa meclis binasından geneleve ( Gülmeyin efes antik kentindeki mermer üzerinde ki ayak izi resmi genelevin yolunu tarif eder hemen alttaki resim ) o bölge ile ilgili yerleri gösterebilir. Bunun istisnalarından bir tanesi ayak izinin önünce bir delik olmasıdır. Burda tek ufak delik varsa buraya bir asker mızrağının sapını dayayıp dik olarak durduğunda nereye bakıyorsa o bölgeye bakılarak roma asker gömüsü aranır.

 

 

4. Ayak izi çiftli burda yorum tamamen ayak izine ayakların oturtulması ile yorumlanır. Eğer ek bir işaret yoksa direk karşıya bakmak yapılabilecek en mantıklı düşünceyi temsil eder. Burada tek ayak izine göre mesafe daha uzaktır. Baş dik ve direk karşıyı gören bir konumda tutularak karşıda araziye göre dik duran yani göz hizamıza kadar yükselek bir kayalık alana gidilir. Araştırma burada yapılır. Genelde bu zeminden bir kademe altta mahsen olarak kabul edilir. Mahsenin genel lojistik olarak kullanılan bir mahsen olduğu düşünülsede bazı durumlarda bu mahsenler hazır mahsen olarak değerlendiriler içleri eşya ve bazende para ile zenginleştirilmiştir.

5. Ayak izleri kapalı mağarada ise tek ayak izlerinde ayak izi istikametinde yürünmeli çift ayak izlerinde ise ayak izinin olduğu taş kaldırılmalı yada ayak izi üzerinde dik durulabiliniyorsa tam dik durduğumuz kısımda yukarı tavana bakılmalıdır. Bazı yorumcular mağara içindeki ayak izlerini tuzak olarak yorumlasalarda ben bu görüşe katılanlardan değilim. Bana göre tuzak olan yerin bu kadar baariz işareti olmaz o zaman tuzak anlamını kaybeder.

6. Yan yüzeyde görülen tüm ayak izleri mezarla alakalıdır. Resimdeki mezar stelinin olduğu dönemin hemen hemen bütün mezar taşlarında aynanın yanında çift ayak izi resmedilmiştir. Bu işaretin altında direk mezarı vardır. Bazı durumlarda bu mezar lahit yada yarım lahit olarak yapılmış ve ortalama derinlikleri 1.50 gibi yüzeysel kabul edilebilen derinliklerdir. Alt resim.