Yılan İşaretinin Anlamı

Genel itibari ile yılan ölümü sembolize eder. Eski insanların inanışına göre yılan sonbaharda kaybolur ve baharda tekrar döner ölüler ülkesine gider ve tekrar dirilir. Bu gözle baktığımızda yılanla ilgili ilk yorumumuz ölüm-diriliş ikilemesi olmalıdır. Yani ilk anlamı mezardır. Genelde mezar yılanın baktığı yönde olur. Sonuçta yılanın ilk gideceği yer kendi deliğidir. Baktığı yönde deliğini aramak gerekir. Yılan işaretinde çok farklı kombinasyonlar olduğu için işareti herkesin kendi yorumlaması en doğru olanıdır. Aşağıya değişik durumlara göre yapılmış yorumları eklemek istiyorum benzer durumlara göre benzer yorumlar yapmak faydalı olabilir.

1. Çöreklenmiş yılan : Genelde kafası kendi gövdesi içinden dışarı çıkar. Savunma durumundadır. Mezar işaretinden ziyade para gömüsü ve paranın koruyucusu olarak değerlendirmek gerekir. Eski insanlara ait bazı tılsımlardada bu işaret kullanılır.Çöreklenmiş yılanın parası kaya içerisinde olur. Ek bir işaret yoksa kendi üzerinde sarıldığı kayada aramak ve başının tersi istikametine bakmak gerekir.

2. Sarılı yılan : Define için özel yapılmış bir işaret olduğu varsayılır. Genelde iki kafanın arasında haç işareti olur. ( Aşağıdaki örnek resmi inceleyiniz. ) Planlı bir gömüdür. Elinizde net bir bilgi ( gömenin tarifi ) olmadan bulmak bir hayli zordur. Parası işarete yakın olmaz işaretin kafası yönünde mahsen aranmalıdır. Mahsen girişi derin ve zorludur. Ek bir işaret yapılmadı ise girişi belirleyen pek bir şansınız yok böyle gömülerde kaliteli dedektör veya yeraltı görüntüleme cihazları kullanmak faydalı olabilir.

3. Düz yılan : Genelde mezar olarak yorumlanır. Mezarı baktığı istikamettedir. Ağız yapısına dikkat etmek gerekir ağzı açıl olan yılanın arka bölümü kayalıksa mezar arka kısmında olabilir. Ağız kapalı ise baktığı yönde araştırma yapılmalıdır. Bir deliğe girer veya delikten çıkar halde resmedilen yılanlar eşkiya gömüsü olarak değerlendirilir. Parası kapalı mağara içinde mahsendedir.

Yılan işaretlerinde sadece kabartma yılanlar değerlendirilmelidir. Oyma yılanları dikkate almaya gerek yoktur. Oyma yılan olarak düşünülen işaretlerin büyük çoğunluğu doğaldır. Yılan doğal yapı olarak en çok işarete benzeyen figürdür.