Home » Uncategorized » Definede Ok İşareti

Definede Ok İşareti

Definede ok işareti: Definenin yönünü ve mesafesini verir. Ne tarafa gidilmesi gerektiğini gösterir. Bir ok işareti bulunduğu zaman çok iyi incelenmeli ayrıntıları her türlü detay gözden geçirilmelidir. Mezarlık alanlar, kilise vb. yerlerde define işaretlerine sizi yönlendirir. Genellikle ok istikametinin tersi yönünde hareket edilmesi gerekir. Okun doğru yönü ölçülür. Ters yönünde ilerlenir eğer bir ucu uzunsa bu ölçülerek o kadar mesafe boyunca ilerlenir.

İşaret Okunmalı

İl olarak okun kanatları ölçülür. Kısa olan kenar uzun olan kenardan çıkarılıp farkı kadar uzun kanadın baktığı yöne doğru adım atılarak ilerlenir. Gelinen son adımda durulur ve çevre araştırılır.

Okun sol kanatı ölçülür. 1 cm = 1 adım olarak değerlendirilir. Açık kanadın tarafında dikkatli araştırma yapılır.

Okun sağ kanat ölçülür. 1 cm= 1 adım olarak değerlendirilmelidir. Açık kanadın tarafında dikkatli araştırma yapılır.

Okun kanatları eşit çıkarsa okun bulunduğu yerden 70 adım geriye doğru gidilir. Bu alam içinde araştırma yapılır.

Diğer definecilere göre: Ok işareti ek olarak kullanıldığı yerlerde ormanlarda yollarda, büyük mezarlıklarda, ibadethanelerde ve büyük anıt mezarlarda göstermektedir. Bu işaretleri çok iyi inceleyerek çözmek lazımdır. Sadece düz ok 17 adımlık mesafeyi verir. 17 adım attıktan sonra 2. bir işaret aranmalıdır. Bu işaret kullanılarak hazine bulunmalıdır.

Definede Ok İşareti
Kayada oyma ok işareti, işaretin tersine bakılacak
Definede Ok İşareti
Kayada oyma ok işareti arkasında haç işareti var.
Definede Ok İşareti
Kayada üçgen ok işareti. Oyma olarak yapılmış.
Definede Ok İşareti
Kayada oyma ok işareti işaretin ters yönüne bakılmalı