Home » Uncategorized » Definede Boş Küpler

Definede Boş Küpler

Definede Boş Küpler, defineciler doğada buldukları küpler genellikle ağız kısmı aşağıya bakar halde, yatay ya da dikey halde bulunurlar.

  • Eğer yatay vaziyete bulunan küplerde paranın bulunduğu yer, ağzının baktığı yönde ve bu yönün güney-batısındadır.
  • Eğer küp dikey vaziyetteyse arazi, küpün olduğu araziden yarım metre yüksektedir. Yön olarak öncelikli güney-batının düşünülmesi gerekir.
  • Eğer küpün ağızı aşağı haldeyse çok az derinde küpün tam altında iyi haber parası olabiliyor. Genellikle 67 metrede uzakta da asıl para bulunur. Yön olaraksa güney-batı yönünde bulunur. Küpün üstünde o yöne bakan tarafta küçük bir farklılık olur.
  • Eğer küp boş çıkarsa hemen vazgeçmeyin belki yeni dolu bir küpe işaret ediyor olabilir.

Geçmiş uygarlıklarda küpün içine insanları yaktıktan sonra ölüsünü koyarlardı. Birde küpün içine şarap koyarak şarabı gömmüşlerdir.

Definede boş küpler
Tarlada defineciler tarafında bulunan Küp
Definede boş küpler
Defineciler tarafından bulunan küpten çıkan eşyalar
Definede boş küpler
Defineciler tarafından bulunan eski yerleşim yeri

Definede boş küpler

Defineciler tarafından bulunan içi sikke dolu küp