Home » Uncategorized » Çatallı Haç İşareti

Çatallı Haç İşareti

Çatallı Haç İşareti; define işaretleri arasında en çok karşılaşılan haç işaretidir. Bu işaret birçok şeyi temsil edebilir. Mezar, kilise, mezarlık alan, kutsal yerler, gömü gibi gömü için olanların boyutları küçüktür. Genellikle 7-10 cm aralığı ya da daha ufaktır. Çözümü için uzun kenar varsa o yönde ilerlenmeli, çatallı haç ise uzun kenarın V yönü ağzı açık tarafında ilerlenmelidir. Çoklu haçlar mezarlık alanı ya da toplu mezarı betimler. Aile putları en fazla girişe 10 metreyi geçmezler.

Çatallı Haç işareti
Kayada bulunan çatallı haç işareti 8 kollu
Çatallı Haç işareti
Duvarda bulunan 2 tane çatallı haç işareti
Çatallı Haç işareti
Kayada bulunan çatallı haç işareti.
Çatallı Haç işareti
Kayada bulunan daire içindeki çatallı haç işareti.