Home » Uncategorized

Category Archives: Uncategorized

Definede Ok İşareti

Definede ok işareti: Definenin yönünü ve mesafesini verir. Ne tarafa gidilmesi gerektiğini gösterir. Bir ok işareti bulunduğu zaman çok iyi incelenmeli ayrıntıları her türlü detay gözden geçirilmelidir. Mezarlık alanlar, kilise vb. yerlerde define işaretlerine sizi yönlendirir. Genellikle ok istikametinin tersi yönünde hareket edilmesi gerekir. Okun doğru yönü ölçülür. Ters yönünde ilerlenir eğer bir ucu uzunsa bu ölçülerek o kadar mesafe boyunca ilerlenir.

İşaret Okunmalı

İl olarak okun kanatları ölçülür. Kısa olan kenar uzun olan kenardan çıkarılıp farkı kadar uzun kanadın baktığı yöne doğru adım atılarak ilerlenir. Gelinen son adımda durulur ve çevre araştırılır.

Okun sol kanatı ölçülür. 1 cm = 1 adım olarak değerlendirilir. Açık kanadın tarafında dikkatli araştırma yapılır.

Okun sağ kanat ölçülür. 1 cm= 1 adım olarak değerlendirilmelidir. Açık kanadın tarafında dikkatli araştırma yapılır.

Okun kanatları eşit çıkarsa okun bulunduğu yerden 70 adım geriye doğru gidilir. Bu alam içinde araştırma yapılır.

Diğer definecilere göre: Ok işareti ek olarak kullanıldığı yerlerde ormanlarda yollarda, büyük mezarlıklarda, ibadethanelerde ve büyük anıt mezarlarda göstermektedir. Bu işaretleri çok iyi inceleyerek çözmek lazımdır. Sadece düz ok 17 adımlık mesafeyi verir. 17 adım attıktan sonra 2. bir işaret aranmalıdır. Bu işaret kullanılarak hazine bulunmalıdır.

Definede Ok İşareti
Kayada oyma ok işareti, işaretin tersine bakılacak
Definede Ok İşareti
Kayada oyma ok işareti arkasında haç işareti var.
Definede Ok İşareti
Kayada üçgen ok işareti. Oyma olarak yapılmış.
Definede Ok İşareti
Kayada oyma ok işareti işaretin ters yönüne bakılmalı

 

Definede Haç İşareti

Definede Haç İşareti, Haçlar bazı medeniyetlerin mezarlarını ve mezarlıklarını anlattığı, bu uygarlıklara ait ibadet yerlerini de anlatabilir. Eski uygarlıklara ait haç ve istavrozlar çok farklı şekillerde yapılmıştır. Haç işareti mezarı anlattığı için gömü anlamına gelmez. Haç işareti mezarlar ve kutsal mekânlar için kullanılmıştır. Kilise, manastır gibi yerler için kullanılmıştır. Haçın kalitesi genellikle mezarında varlığının büyüklüğünü vermektedir.

Fakat eşkıya ve Ermeni işaretleri kesinlikle gömüyü anlamına gelir. İşaretin kısa veya uzun kolları istikametinde, bulunduğu yerde araştırma yapılması şarttır.

Bu işaret Genç Bizans dönemine ait ve mezarlık anlamına geliyor. Her bir topuzun ucundaki halka bir mezarı simgeliyor. Defineciler tarafından yapılan araştırmada işaretin her yönünde yan yana gömülmüş 2 adet mezar ortaya çıkardık. İşaretin 1 km uzağında aynı işaretten 2 tane daha rastladım.

Daha oraları kazma imkânım olmadı. Kazdığım mezarlardan her hangi kayda değer bir şey çıkmadı. Sadece 8 adet gümüş sikke buldum. Onlarında kondisyonları çok kötüydü. Bu işarete denk gelirseniz çok uzağa gitmenize gerek yok. Hemen çevresinde üçer adım ileri giderek kazmaya başlayın. 1 Mezarın ortalama derinliği 2,5-3 metredir.

Çeşitli haç işaretleri bulunmaktadır. Bunlar çatallı haçlar, aile putları, normal bildiğiniz haçlar gibi çeşidi oldukça boldur.

Haçın sol üst tarafında oyma var oyma ile haçın merkezinin arası ölçülür. Her bir cm bir adım sayılarak yuvarlak oyma istikametine gidilir. Toprak altında tek mezar mevcuttur.

Topluca yapılan yemin işaretidir. Haç işaretinin tüm kolları eşit ise varlık bulunduğu kayanın altındadır. Eyer işaretin kolları eşit değilse uzun olan kolun baktığı yönde araştırma yapmalıdır. Bazen de varlıklı aile mezarı çıkabilmektedir. Varlığı bulabilmek için çevrede doğal olmayan unsurlar aranmalıdır.

İstavrozun altındaki bağlı yuvarlak onun mezar amaçlı değil saklı olan amaçlı olduğunu uçlarının ikisinin kapalı birinin açık olması gidilmesi gereken yönü, noktalar ise 4 parça halinde gömüldüğünü gösterir. 10 metreden uzakta değil, 2 metreden derin değildir. Cihazla kolayca tespit edilip hepsi çıkarılabilir.

Haç işaretleri genellikle mezarlar için kullanılmıştır. Uzun kolu veya yanında bulunan bir işaret ufak oyuk veya daha ufak bir haç varsa yön göstermektedir.

Üzerinde hilal gibi yarım yuvarlak olan büyük ihtimalle oda içerisinde anlamına gelebilir. Yuvarlak içeresindeki haç ise en fazla 5 adım etrafında aranmalıdır. Burada aranması gereken şey çökme hafif yığma olmalıdır.

Definede Haç İşareti
Kayada 2 tane haç işareti
Definede Haç İşareti
Kayada 1 tane büyük, 6 tane küçük haç işareti bütük işaretin yanında yardımcı işaret var.
Definede Haç İşareti
Kayada 1 tane haç işareti her bir ucunda bir tane küçük oyuk var.
Definede Haç İşareti
Kayada oyma haç işareti. Yerde yapılmış gizli işaret

Definede Çıplak Kadın

Definede Çıplak Kadın, kadının elinde bir asa varsa genellikle asanın ucunda haç işareti vardır. Bu kadının baktığı tarafta kilise mahzen giriş kapısı vardır. Kadının yanında güneş, çocuk ya da başka bir insan resmi varsa bu meblağ çok yakındadır. 6-8 metre önünde araştırma yapılmalıdır.

Kadın kayada yontma değil de alçı ile yapılmışsa burası kilisedir. Kilisenin hazinesine çok yakın yerdesiniz demektir.

Çıplak kadın resimi çizgi ya da kabartma resimde ise çıplak kadın varsa kraliçe ya da prenses mezarıdır. Mermerde kabartma çıplak kadın yanında ikinci bir işaret taşır. Bu işaret beline dolanmış ya da omuzundan sarkan bir yılan olabilir. Bu işaret olması durumu da hem mezar hem de çok önemli bir hazineyi anlatmaktadır.

Eğer kadının elinde meşale resmi varsa yanında ikinci bir işaret vardır.

Bu bir tünel, mağara ya da odanın işaretidir. Çift meşale ise iki farklı yerde hazine olduğunu hem para hem de mücevher ve ziynet eşyası demektir. Ancak kadının yanında meşale yön arar işaretin olduğu yerde aramamak gerekir. Kadın işaretinde önemli olan 2 husus vardır:

  1. Kadının bakış yön
  2. Kadının elleridir

Kadının el yapısını dikkatlice incelemek varlığı almamızda önemli rol oynar.

Hamile kadın: Bazı defineciler hamile kadının karnında altın olduğunu düşünür kadının karnını kırar. Bunu sadece cahil defineciler yapar siz siz olun böyle bir hata yapmayın. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta kadının baktığı yerdir. Direk gömüye bakması gibi size 2. işareti de gösterebilir. Kadın gömüleri çok varlıklı olup bir oldukça doyurucudur. Kilisede ve kilise çevresindeki kadın figürleri kayaya resim şeklinde tasarlanmıştır. Buradaki kadının elinde bulunan asa ve gözleri bize varlığın yerini gösterir. Kadının kucağında çocuk varsa bu hamama gösterir.

Başka bir deyişle definede kadın figürleri çıplak, kabartma, oyma, resim olsun hiç fark etmez. Öncelik kadının baktığı yön önemlidir. Bu kadının ellerinde ya da elinde tuttuğu asa, hac, kitap onlara dikkat edilmelidir. Çevrede çocuk kadın resmi olma ihtimali vardır. Kadın çocuğa dönük ama kadının gözleri başka yöne bakar.

çıplak kadın işareti
Kayada kabartma çıplak kadın işareti resmin sol tarafında haç işareti var.
çıplak kadın işareti
Dikme taşta kabartma hamile kadın işareti baktığı yöne dikkat
çıplak kadın işareti
Ormanın içinde kayada kabartma çıplak kadın işareti

 

Definede Tilki İşareti

Definede tilki işareti, defineciler tarafından az görülse de varlığı çok olan önemli define işaretlerinden biridir. İnsanlar tarafından tilki işaretinin şans getirdiğine inanılır. Özellikle geçmişte eğlence yeri olarak kullanılan yerlerde bulunmaktadır. Çok iyi tünel kazdığı için hazinesi de toprak altında gömülmüştür.

Eğer arazide dolaşırken tilki işaretlerinden 1 tanesini bulursanız. En patika yok çevrede bulunan hakim tepeye bakılır. Tilki işaretleri bazen de mezar girişlerinde olabiliyor, Bu işaretlerin mezar girişlerine yapılması anlamı ise ölen kişinin genç ve zengin olduğudur.

Mezar içinde bol miktarda heykel ve eşya olduğunu bilmemize yardımcı olur. Bazı kaynaklara göre tilki işaretinin domuz işaretiyle bağlantısı olduğu da söylenmektedir.

Definede tilki işareti, ölen kişinin 40 yaşından büyük olduğunu anlatır. Bu kişide tilkinin kurnazlığı var olduğu için tilki işareti yapılır. Bu mezar kesinlikle zengin mezarıdır.

Tilkinin malını hiç kimse alamaz çünkü gömdüğü yeri sadece tilki bilir. Kuyruğuna iyi bakın kuyruktan yola çıkarsan ancak mala yaklaşabilirsin bu işarette kuyruk çok önemlidir.

Tilki bazı kültürlerde kutsal hayvan olarak bilinir. Mezarda kutsal eşyalar bulunur her biri birbirinden değerlidir. Bazı definecilere göre tilkinin mezarı hemen arkasında ya da altında bulunmaktadır.

Bu tür işaretler genellikle taşınamayacak kadar büyük kayalar üstün de olur.

Definede tilki heykeli
Kayanın üzerindeki taştan tilki heykeli
Definede tilki heykeli
Taştan yapılmış heykel tilki

 

Definede Koç İşareti

Definede Koç İşareti, birçok uygarlıkta güç simgesi olarak kullandığı figürlerin başında gelir. Birçok sanatsal mimaride de kullanılmış. Büyük anıtsal yapıların süslemelerinde de kullanılmıştır. Yönetici statüsündeki kişiler içindir yakınlarda yığma tepe varsa mezar oradadır.Bu işaret genellikle sıra kayalarda bulunur.

Geçici olarak yaşanan dünyadan ebedi olarak yaşanacak olan dünya arasını koçboynuzları sembolüyle anlattığı söylenir. 50-100 metre mesafedeki bulunan kayalık alanlarda oda mezar içerisinde olabileceği gibi lahit mezarda olabilir. İyi inceleyip bölgede yer tespiti yapılmalıdır. Makine varsa bu işlem daha kolay olur.

Bunların dışında kayalarda ve taşlarda yapılmış koçboynuzu işaretleri kesinlikle gömüyü ifade eder. Aslan, boğa ve kartal işaretlerinde olduğu gibi güç, kuvvet anlamındadır. Bu anlatılanlardan büyük savaşlar kazanmış bir komutan yani kral olduğu anlamını çıkarabiliriz.

Koç işaretinde, işaretin karşısındaki taşlık ya da kayalık bölge çok iyi araştırmalı.

Bu işaretin bulunduğu bölge ve çevresi yürüme mesafesi alanı, doğal kayalarla kapatılmış olabilecek delik, kuyu ve mağara gibi yerlere çok dikkat edilmeli.

Koç işaretinin gösterdiği mağarayı bulmanız halinde çok miktarda ziynet eşyası bulmuşsunuz demektir.

Definede Koç İşareti
Kayadan koç heykeli baktığı yön önemli
Definede Koç İşareti
Kayada kabartma koçlar ve çoban işareti
Definede Koç İşareti
Tarlada kayadan koç heykeli baktığı yön önemli

Kayada Koç İşareti

Kayda kabartma koç kafası işareti

Definede Yengeç İşareti

Definede yengeç işareti: Birçok uygarlıkta yengeç simgesi farklı anlamlar ve farklı amaçlar için kullanılmıştır. Ancak Bu kullanım amaçlarının tek bir ortak yönü vardır. O da tehlike ve uyarıcı anlamına gelmektedir. Aynı zamanda tılsım, sihir ve büyü kullanılan bir alanı da temsil eder. Medeniyetlerle dinsel hiç bir bağı bulunmaz. Bazı uygarlıklarda avcılıkla bağlantılıdır.

Büyü yapılan bir alan içerisinde suyun bulunması yengecin doğasıyla özdeştir. Elimizde bulunan bu bilgiyle işaret çözümlenirken akarsu, göl, bataklık veya göletin araştırılması kaçınılmazdır. Suya yakın olan bölgelerde, kaya aralarında dikkatlice arama yapılmalıdır. Makinamız varsa daha hızlı sonuca ulaşabiliriz.

Tehlikenin çok yakın olduğu anlamını da verilmiş olabilir. Yengeç sembolü ile gömü(define) saklantının değirmen arkları içinde olabilmektedir. İşaret büyük ise ve üzerinde haç varsa bu durumda işaret genellikle bir kapak olur. Elde edilen bilgiler ışığında parası saf altın olmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta altınların üzerinde herhangi bir zehir olup olmadığıdır. Önlem almadan bulunan altınlara dokunulmaması gerekir.

Resmin bulunduğu yerde bir kapak da olabilir. Çevrede aramamak gerekir.

Bu bölge taşlık ve tepelik bir alan olduğunda ötürü arama sırasında, çok dikkatli hareket etmek gerekmektedir.

Bazı definecilere göre; yengeç işaretiyle saklanan gömünün, değirmen arklarının içinde olabileceği düşünülmektedir.

Definede Yengeç İşareti
Kayada kabartma yengeç işareti 10 ayağı var
Definede Yengeç İşareti
Kayada yengeç kabartma işareti 8 ayağı var.
Definede Yengeç İşareti
Derenin ortasında taşta çizgi yengeç işareti

 

Definede Üçgen İşareti

Definede üçgen işareti, hazinenin yerin altında ya da kayanın içinde olduğunu anlatır. Bulunması zor olan gömülerden biridir.

Oyma ve ya kabartma işaret olması çözüm yolunu değiştirmez. Eş kenar üçgen ise muhakkak yanında yardımcı işaret bulunmaktadır. Eğer yardımcı işaret yoksa olduğu yeri iyi inceleyin eğer üçgende uzun kenar olduğunu göreceksiniz. Kısa kenarlarla uzun kenarı karşılaştırın uzun olan kenardan ölçü alınarak işaretin uç yönüne doğru arama yapılmalıdır.

Üçgenin dar olan bir açısı varsa onun istikametinde araştırma yapılır. Değilse çevrede farklı yapılar aranmalı veya yardımcı işaretlere başvurulmalıdır.

Küçük üçgenlerin bulunduğu kayada ya da taşta üçgenin 50 cm2 alanı çok iyi incelenmesi gerekiyor. Farklı renkte bir bölge var mı diye dikkatlice bakılır. Varsa orada 2. Bir işaret mevcuttur. Bu çözülmüş bir işarettir.

Üçgen işareti eki uygarlıklarda üçgenin kendisi de giriş kapısı olarak kullanılmıştır. Aşağıdaki resimde bunun örneği mevcuttur.

Bazı definecilere göre oyma üçgenin içine su dökülür. Bu oyuklardan giden suyun toprak ile birleştiği yerde üçgenden alınan mesafe derinliği kadar aşağıda oda bulunması mümkündür.

Bu üçgende üçgenin kenarları ölçülür. Ölçülen her 1 cm = 1 adıma çevrilerek kanal istikametine gidilir. Üçgenin derinliği kadar cm yine 1 adım olarak aşağıda kapalı bir oda veya lahit bulunması mümkündür.

Üçgen Define İşareti
Kayada oyma üçgen işareti
Üçgen Define İşareti
Kayada oyma üçgen işareti
Üçgen Define İşareti
Kayada oyma üçgen işareti
Üçgen Define İşareti
Diktörtgen kayada oyma üçgen işareti

 

Definede Üzüm İşareti

Definede üzüm işareti, Kral ve Kraliçe, başrahip ve ya kutsanmış insanların mezarı anlamında kullanılmaktadır. Bu işareti bulanlar çok büyük bir servet sahibi olurlar. 7 Sülalelerine yetecek kadar. Bu hazine genellikle elmas, mücevher ve değerli taşları oluşur. Genellikle kral ve kraliçe mezarı olarak bilinmektedir.

Hitit, Sümer, Asur devletleri tarafından da kullanılan ama daha eski kültürlere ait olan ait işaretlerden biridir.

Üzüm salkımı zenginliği krallığın varlıklı ve güçlü bir krallık olduğunu gösterir. Kullanılan bu işaretler tarihi değeri çok yüksektir tahrip edilmemeli. Yakınlarda güçlü ve önemli bir insanın mezarı vardır.

Defineciler tarafından üzüm salkımında bulunan her bir üzüm bir altını işaret ettiği veya bir adım işaret ettiği söylenir. Bu kesinlikle çok kayda değer bir görüş değildir.

Üzüm: Anıtsal yapıların ve kutsanmış insanların mezarlarında kullanıldığına göre oldukça fazla miktarda ve değerli hazineyi işaret ediyor. Öyle her yerde karşımıza çıkabilecek.

Üzüm sembolü işareti birçok yerde karşımıza çıkar. Bazen binalarda, bazen duvarlarda lahit üzerinde işlenmiş şekilde görürüz, bazen mezar odalarında iç ve dış süslemelerde görürüz, bazen eski evlerde, bazen mabet ve kiliselerde karşımıza çıkar. Ev, mabetler, dini yapılarda işaretler farklı farklı anlamlara gelir.

Bunların yanında 2 yerde daha olabilir.

  1. Sabit ana kayada olur.
  2. Mezar stellerinde olur.

Üzüm işareti sembolünün kullanıldığı yer çok önemlidir. Her mezar için şart koştuğumuz en önemli unsurları ise, sabit kaya üzerinde işlenmiş olması lazım ki mezar için yapıldığı kesinlik kazansın.

Üzüm salkımı, sabit bir kayada bulunuyorsa yeri değişmemiştir. Kesinlikle boş değildir. Salkımın sapının işaret ettiği yöne doğru üzüm âdeti sayısı kadar ilerle, ikinci bir işaret olacak o bulunmalıdır.

Define üzüm işareti
Hitit Kralı ve Bereket Tanrısının kabartma figürü aynı kayada
Define üzüm işareti
Kayada kabartma 2 büyük ve 1 küçük salkım üzüm.
Define üzüm işareti
Kabartma 1 salkım üzüm ve 1 çiçek

Define üzüm işareti

Taşta kabartma 9 salkım üzüm ve 8 tane yaprak 

Definede Güneş İşareti

Definede güneş işareti, Bu işaret Hititlere ait, bir semboldür. Tapınakların başrahipleri ya da kral veya kral ailesine ait mezardır. Diğer medeniyetlere de Hitit medeniyetinden geçmiştir. Hititlerden sonra kurulan devletlerde kullanılmaya devam etmiştir.

Güneş işareti birkaç şekilde olabilir. Yarım güneş işareti varsa güneşin ilk doğduğu anı simgeliyor. Güneşin ilk doğacağı an aklımıza gelmesi gerekiyor.

Güneş ışınlarının vuracağı noktaya odaklanmalıyız. Güneş işareti mağara ya da kayalık yerde ise güneş ışıklarının vurduğu yerde yani gölgelerden yola çıkarak araştırma yapmalıyız.

Güneş şekli çizilirken, güneş ışınlar çok aralıklı çizilmişse güneş görmeyen yerde araştırma yapılmalı. Güneş işareti sonsuzluğu simgesidir. Tek tanrılığın ilk sembolüdür. Mısır da gündüz tanrısı olan Ra’nın güç, faal olma ve gündüz anlamında anlatılmaktadır.

Altın gömüsünün işaretidir. Bu işarette doğuya bakması gerekir yani güneşin doğduğu. Kayalardaki bulunan gözle güneşi karıştırmamak gerekir. Yarım güneş taç sembolü halindedir. Ayrıca kraliçe anlamına gelen işarettir. Bu sembolün arka tarafında diğer bir deyişle batı tarafında bir mağara girişi aranmalı. Tepsi kadar bir taşın tıkaç olarak kullanılmıştır. Bu taşın bulunması ile girişe ulaşılmış olur.

Güneş işareti tamsa yakın bölgede araştırma yapılmalı, yarım güneş işaretinde ise uzak bölgeyi aramak gerekir. Güneş işareti yarım ise güneşin ilk ışıklarının vurduğu tepeye çıkılmalı bu alanda inceleme yapılmalıdır. Güneş işareti tam ise ışıkların sıklığına göre 10-15 metrede arama yapılmalıdır. Makine varsa bu arama sizin için daha kolay olur.

Definede güneş işareti
Kayada bulunan oyma güneş işareti çok güzel yapılmış
Definede güneş işareti
Kayada bulunan oyma güneş işareti ve ışınları
Definede güneş işareti
Kayada bulunan oyma güneş ve ışınları aile mezarı olabilir.

Definede Göz İşareti

Definede Göz İşareti, bu işaret ülkemizde genellikle kabartma ve oyma olarak yapıldığı görülmektedir. Bunun anlamı ise gözün baktığı yönde farklı olan yerleri tespit edip araştırma devam edilmelidir. Bunu çözmek için yine mantığımızı kullanarak hareket edeceğiz. Göz işaretlerinin gömüyü gösterdiği düşünülmektedir.

Gözün altında ve üstünde bulunan kirpik sayısı metre ya da adım ölçüsü olarak düşünülmelidir. İşaretin farklılık gösteren istikamette bu ölçütler ve katları hesaplanarak gömü aranmalıdır. Büyük ihtimalle oyulmuş bir kayanın içine konulan hazine, 1 küp altındır.

Göz işareti geçmişte olduğu gibi günümüzde de yoğun olarak kullanılmaktadır. Günümüzde kullanılan göz işaretlerinde para diğer bir değişle altın yoktur. Bunun için önemli olan geçmişte kullanılan göz simgesidir.

Bize lazım olanı Hıristiyanlıkta ve ondan önce kullanım göz simgesidir.

Bazı figürlere anlam yüklemek mitolojik bir kültürdür, İnsanların karanlık dönemlerinde arayışlarının neticesidir, tanrı ve tanrıçalarda aynıdır. Hak yolu kaybeden kavimler milletlerin inanma şeklidir. İnsanlar sahip oldukları inanca göre yaşar hayatlarını düzenler, alışverişlerini, yeme içmelerine kadar inançlarının verdiği hükümlere göre hareket ederler.

Göz sembolü bu sembollerden biridir. Hıristiyanlıkta, aydınlık ruh, sonsuzlaşma, Tanrının her şeyi bilme anlamıyla bu figürü yaşamlarının her formunda kullandılar. Nazarlık gibi…

Bizi ilgilendiren konu mezar taşlarına yapılanlardır, yani mezar kültünde kullanılan göz figürleri önemlidir. İkinci önemli konu kiliselerde, katakamp gibi çoklu mezarlarda kullanılanlar.

Sadece Ana kaya üzerinden gördüğümüzden çevre araştırması yapıyoruz. Mezar olabilecek tüm yöntemleri kullanıyoruz.

Nadir görülen işaretlerden biridir. Kirpikli ve ya kirpiksiz olarak üzere iki çeşidi vardır. Genelde kirpikli gözler güneş simgesi ile karıştırılabilmektedir. Fakat dikkatli bakılınca göz olduğunu anlaşılabilir.

Göz işaretinde gözün baktığı yer çok çok önemlidir. Genelde son nokta işaretidir. Baktığı yerde doğal olmayan bir farklılık muhakkak vardır. Genelde bir mağaraya bakıyor da olabilir. O zaman aranan şey mağaranın içindedir. Küçük bir tepeliğe bakıyorsa orası son noktadır. Bir kayaya bakıyorsa orada gizli bir oyuk vardır.

Kirpikli gözlerde ise çözüm daha farklıdır. Gözün çevresinde bulunan kirpik sayısı sayılır ve gözün baktığı yönde adım atılarak varılan noktada değerlendirme ve tespit yapılır. Bunun haricinde göz işareti sizi gözlüyorum, görüyorum anlamına da gelmektedir.

Bu durumlarda göz işaretinin altı üstü veya kendisi girişe yapılmış olabilir. İşçiliği zor değildir. Malı kayada ya da toprakta olacak olabilir. Göz işaretinin yanında yardımcı başka işaret varsa ona göre çözüm yapılmalıdır.

Göz işaretinin bulunduğu yerden bir su kaynağına ya da su gözesine bakıyorsa parası da ordadır. Muhtemelen bir kaya oyularak içine koyup kapatılmıştır.

Definede Göz İşareti
Kayada bulunan oyma 2 gözlü işaret
Definede Göz İşareti
Kayada bulunan 2 gözü ve 1 eli olan kabartma işaret.
Definede Göz İşareti
Kayada oyma göz ve 14 kaşı var

Definede Göz İşareti