Tabanca İşareti

Tabanca işareti, 500 yıllık define işaretlerinden biridir. Tabancanın namlusu hazinenin olduğu yönü gösterir. Bu mesafe en fazla 30 metre ileride olur. Bu 1-30 metre mesafe içinde yer alan alanda doğal yapıya aykırı nesneler aranmalıdır.

Patlamamış tabanca: Osmanlı imparatorluğu döneminde eşkıyalar tarafından gömülmüştür. Ortalama olarak namlu istikametinde, işaretten 2627 metre uzaklıkta olur. Patlamış tabanca ise 44-45 adım mesafede olur.

Tabanca patlamış halde: Namlu yönünde araştırma yapılmalıdır. Eğer tabanca patlamış halde yapılmışsa gömü daha uzak mesafede, tabanca resmi patlamamışsa gömü daha yakın mesafelerdedir.

Eğer tabancadan mermiler çıkmışsa: Bu resimde tabanca resmedilmişse mermi âdeti ve mermiler arası mesafe çok önemlidir. Özellikler son çıkmış mermi çok önemli olmakla birlikte eşkıya işareti olma ve definenin birkaç parça halinde gömülmüş olma ihtimali vardır.

Tabanca çevresinde haç veya çarpı işareti varsa gömü 4 m2 çevresindedir. Cihazınız varsa hazineyi çok kolay tespit edebilirsiniz.

Tüfek: en uzun ölçüm tüfektir. Tüfek patlatılmışsa 60-70 metreyi noktalar.

Tabanca İşareti
Kayada oyma yapılmış tabanca işareti. Tabancanın baktığı yön önemli.
Tabanca İşareti
Kayada oyma yapılmış tabanca işareti. Tabancanın baktığı yön önemli.
Tabanca İşareti
Kayada oyma yapılmış tabanca işareti. Tabancanın baktığı yön önemli.

Kuyu-Sarnıç İşareti

Kuyu-Sarnıç İşareti; geçmiş medeniyetler tarafından kullanılmıştır. Özellikle eşkıyalar tarafından kuyuların tepe noktalarından bir giriş yapılarak alelacele olarak hazine saklanmıştır. Bu nedenden dolayı çevrede rastlanılan kuyuların duvarlarını dikkatlice kontrol etmekte fayda vardır.

Güneydoğu Anadolu’da sarnıç olarak isimlendirilen kuyu benzeri bir yapıdır. Bu kuyunun ağzı dardır. İçe doğru genişler. Genellikle derinliği 35 metre arasında değişiyor. Bu kuyular Şanlıurfa ve çevresinde her köyde çokça görülür. Bu kuyular su amaçlı kullanılır. Bu su kuyularının benzerleri Urartular zamanında mezar olarak kullanılmaktaydı. Kuyuların ortasında 1 kapakla 2’nci bir sarnıç tespit edilmiştir. Kuyuların içinde iç duvarlarda pencere şeklinde kare oyuklar vardır.

Sarnıçlar su depolamak için yapılan yapılardır, bunlar eski Ermeni ve Yunan evlerinin bodrum katlarında olduğu gibi açık alanda da çokça bulunur. Sarnıçların en yaygın kullanıldığı dönemse Bizans dönemidir. Eski evlerde kilise ve kuyu gibi yapıların muhtelif bölgelerinde define saklanıyorsa sarnıçlarında yapı taşları arasına define saklanmaktadır. Özellikle bakım yapmak için girişi olan sarnıçlara ait defineler sarnıcın orta bölümünde bulunan kolonun alt tarafında olur. Sarnıçta su var ise muhtemelen define suyun içinde kalır. Bu kolonun üzerinde bulunan işaret çarpı işareti yapıyorsa güney tarafta kalan kolona bakılır. Ayrıca sarnıç olan yerde kilise ve eski mezarlık varsa oralara da bakın.

İçeri girdiğinizde duvarları inceleyin kesme taş kendini gösterir. Bu taşa vurun boşluk sesi veriyorsa bir miktar para bu taştan arkasında vardır.

Aynı bölge içinde 3 tane sarnıç varsa doğu taraftakine gidin yani doğudakine sarnıcın 9 metre çevresini iyice inceleyin. Bir küp para bura bulunmaktadır. Defineciler buna 3 sarnıç işareti de der.

Sarnıç olan yerde dere varsa hazine farklı yerde olur. Bu dere ileride ikiye ayrılmaktadır. Derenin ayrışma noktasında tam göbekte kalan yer çok önemlidir. Bura da kesme bir kaya vardır. Bu kaya çok büyüktür. Bu kayanın biraz altına bakarsanız kayanın 2 kattan oluştuğunu anlarsınız.  Bu kayanın için yüklü miktarda altın vardır.

Her sarnıçta kitabe bulunaktadır. Kitabe sarnıcın yapım tarihini vermektedir. Bu kitabe orijinaliyle değiştirilip üzerinde çeşitli eklemeler yapılmışsa bu hazinenin habercisidir. Orijinal kitabeyi yok sayarak sonradan eklenenleri dikkate alıp çözüm süreci başlatılmalıdır.  Bu sarnıçlar genelde gövde kısmı dikdörtgen ya da geniş hazneli sarnıçlardır.

Kuyu-Sarnıç İşareti
Kuyunun içinde bulunan küçük kuyuyu inceleyen 2 insan
Kuyu-Sarnıç İşareti
Kayadaki kuyunun girişi, yan tarafında ağızı kapalı gizli kuyu girişi var.
Kuyu-Sarnıç İşareti
Kayada bulunan kuyu içi görülmüyor.
Kuyu-Sarnıç İşareti
Ormanlık alanda bulunan kuyunun girişi.

Definede Kaşık İşareti

Definede Kaşık İşareti; defineciler tarafından çok nadir karşılaşılan işaretlerden biridir. Eski zamanlarda kaşık ağaçtan yapılırdı. Bu vesileyle çevrede var olan yaşlı ağacı anlatır. Özellikle Karadeniz bölgesinde var olan şimşir ağacından güzel olur. Kaşık sapı ve ağızı istikametinde şimşir ağacı arayın bu ağacı bulduğunuzda hedefiniz önünüzde demektir.

Kaşık işaretinin özellikle yönü, açısı, ağız kısmı ve genişliği birden çok anlama işarete sahip olabilir. Anadolu’da ve birçok medeniyette kaşık sembolü bereket, sağlık, bolluk ve zenginlik sembolü olarak bilinmektedir.

Bu işaret su akıntısı sonucu oluşmuş oyuk ve gölet boşluklarını kaşık işareti ile karıştırılmamalıdır. Kaşık yanında çatal ya da kaşığın kepçe şeklinde formu olabilir. Kaşığın ağızı ne kadar büyükse hazinesi de o derece büyüktür. Kaşık büyüklüğüne göre işaretin ifade ettiği yön ve uzaklık değişebilir.

Yine etrafta olabilecek depo, sığınak veya bol bol zenginlik depolanabilecek kuytular, çukurlar, tepeler dikkatlice gözlemlenmelidir.

Diğer görüş: Para kaşık sapı istikametindedir sap ölçülür 1 cm si 1 adım olarak hesaplanır sap istikametine doğru gidilir.

Kayada, taşta kaşık işareti
Kayada bulunan oyma kaşık işareti. Kaşığın ön tarafına dikkat.
Kayada, taşta kaşık işareti
Kayada bulunan oyman kaşık işareti. Kaşığın ön tarafına dikkat.
Kayada, taşta kaşık işareti
Kayada bulunan oyman kaşık işareti. Kaşığın ön tarafına dikkat.

Tavus Kuşu ve Güvercin İşareti

Tavus Kuşu ve Güvercin İşareti; kadınların ziynet eşyasını işaretidir. Güvecin işaretinin baktığı yönde araştırma yapmalısınız. Eğer yardımcı işaret olarak istavroz varsa gömü mağara içindedir. Mağarayı bulmak için çevrede ikinci bir istavroz işareti daha bulunmalısınız. İkinci istavrozun bulunduğu kaya mağaradadır.

Ördeğin bulunduğu yerde altında üstünde önünde ya da arkasında bir ok işareti varsa ve bu işaret ördeğin baktığı yöne bakıyorsa o yönde araştırma yapılmalıdır. Eğer aynı tara bakmıyorsalar o zaman kuşun baktığı yön araştırılmalıdır.

Ördek kafasını geriye doğru çevirmişse gerisinde araştırma yapılmalıdır. Dere kenarlarında farklı bir taş araştırılmalıdır. Eğer çevrede 2 dere varsa bunların birleşim noktasında ya da suyun içinde dışında farklı 1 taş veya büyük 1 kaya aranmalıdır.

Güvercin, tavuk, kuş, vb. işaretleri genellikle kuşların yumurtlayarak çoğalma özelliğinden dolayı çevrede yumurta şeklinde bir işaret aranmalıdır. Üstü beyaz veya kırmızı olabilir. Yumurtanın içinin bir kısmının sarı olduğu da dikkate alınarak altın çağrışımı yapmalıdır.

Leylek ve benzeri kuşlarsa genelde göçe edenlere özgü olan işarettir. Gömüsü en fazla 5 metre çevresindedir. Ancak nihai hazineye ulaşmak için başka bir işaret olmadığında cihaz ile tespit gereklidir.

Tavus Kuşu: Tavus kuşu kuyruğunu yelpaze gibi açtığında göz göz olan şekillerin her biri arkeolojide mezarları temsil eder. Yok, olmamayı ve ölümsüzlüğü simgeler. Sürekli hayatın imajını sergiler. Genel olarak Hristiyan sembolizmin bir uygulaması olarak bilinir. Tek başına bir mezar veya bir nekropol girişinde bulunabilir.

Evlenmemiş bakire bir prensesin mezarıdır. Prensese ait olan mücevherat ve çeyizi vardır. Varlığı mağarada ya da mahzenin içindedir.

Güvercin: Para ile beraber kadın eşyasını simgeler. Uçan güvercin ölünün şahsi eşyalarıdır. Bilezik, halhal, çeşitli takılar vardır. Çift güvercin ortalarında istavroz var ise bu genellikle mağara ya da işaret ya da istavroz aranmalıdır. Emanet oradadır. Eğer bulunan yardımcı işaretlerin arasında çiçek ve ya istavroz benzeri bir yardımcı işaret yoksa yine karşı duvar veya yakın bir alanda yardımcı işaret aranmalıdır. Emanet kesinlikle güvercinin içinde olmaz sakın tahrip etmeyiniz.

Tavus Kuşu ve Güvercin İşareti
Kabartma tavus kuşu resmi baktığı yön önemli
Tavus Kuşu ve Güvercin İşareti
Kayada oyma güvercin resmi baktığı yön defineyi bulmak için önemli. Başının üstünde yardımcı işaret var.
Tavus Kuşu ve Güvercin İşareti
Kayada oyma güvercin işareti güvercinin baktığı yön önemli.
Tavus Kuşu ve Güvercin İşareti
Kayada çizgi tavus kuşu, kuşun baktığı yön önemli

Topal Ayı İşareti

Topal ayı işareti: Defineciler tarafından bu işaret çok aranılan ve değerli bir işarettir. Eşkıya işareti olarak bilinir. Eski zamanlarda eşkıyaların çaldıkları paraları saklamak için kullandıkları işaretlerden bir tanesidir. Bölgelere göre farklılıklar göstermektedir.

Define Mağaranın İçinde Olursa: İlk yapmanız gerekin ayının topal ayağını bulunuz. Ayağın yakınlarında mağarada mahzen işareti arayınız. Eğer ayının bütün uzuvları varsa ayının bulunduğu kaya giriştir. Eksik uzuv varsa eksik uzuv aranmalıdır. Aramamız gereken yer kapalı mağaradır. Bu mağara 50 m. den uzak olamaz. Topal ayının varlığı mağaranın içerisindedir. Mağarayı bulursanız zaten hazineyi de buldunuz demektir. Eğer ayının uzuvları tam ise işaretin bulunduğu kayada çalışmalısınız. Ayının baktığı yön çok önemlidir. Mağarayı bulduğunuzda hazine mağaranın duvarında kabartma taşların arasındaki gizli bölmededir. Topal ayının eksik ayağını özellikle dereye yakın kayalık yerlerde arayın. Ayrıca ayının bulunduğu kayanın karşı tarafına ve hizalarına bakmanızı öneririm.

Ayı Pençesi: Ayı ormanın muhafızı ya da ormanın gözetleyicisi olarak bilinir. Bu motif gücü, dayanıklılığı, cesurluğu ve bereketi de simgeler. Bu pençe bulunduğunda çevrede ayağı olmayan bir ayı yani topal ayı işareti aramak gerekir.

Defineciler tarafından çok aranılan varlıklı bir define işarettir. Bir kayada ya da heykel olarak yapılmış olabilir. Bu işarette 2 hazine olduğu söylenmektedir. Birincisi genellikle eksik ayağının bulunduğu kayanın altındadır. İkincisi ise çevrede 7-8 basamaklı bir merdiven varsa üzerinde ok işareti olan basamağın altında.

Topal ayının ilerisinde 50 metre önünde kesik ayağı vardır. Baktığı yönde 30 ile 150 metre mesafede derenin karşısında 3 basamak merdiven vardır. Topal ayının mahzeni buradadır.

Ayı(Kabartma): Ayının tüm uzuvları varsa bulunduğu kaya giriştir. Eksik uzvu varsa çevrede aranmalıdır. Hedef çevrede kapalı mağaradır. Bu mağara 50 m den uzak olamaz. Malzemesi içeride açıktadır. Uzuvlar eksikse ayının eksik uzvu aramalısınız. Civarda 50 metrelik bir alanda mağara aranmalıdır. Bulduğunuzda zaten parayı da buldunuz demektir. Eğer ayı işareti tam ise bulunduğu kayaya çalışın ayının baktığı yönde önemlidir.

Defineciler tarafında buluna topal ayı hazineleri genellikle 50 kg altın olduğu söylenmektedir. Eşkıya belgeleri ile de belgelendirilmiştir. Bunlara istinaden topal ayı hikâyeleri her bölgede rastlanılmaktadır.

Çerçeve İçine Alınmış Topal Ayı: Bu topal ayı işaretinin ayağını bulduğumuzda ayağının karşısında bir mağara bulunmaktadır. Bu mağarada ayının hazinesi bulunmaktadır. Mağaraya girdiğinizde tavana bakın tavanda üçgen şeklinde bir kabartma vardır. O işaretin yanında bir harita var. O harita mağaraya saklanan hazineyi göstermektedir. Mağaranın duvarında küçüğe büyükten doğru çizgiler vardır. Bu çizgiler sekiz tanedir. Bu çizgilerden küçük çizginin gösterdiği yerde ayının hazinesi vardır.

Topal Ayı İşareti
Kayada bulunan kabartma topal ayı işareti. Burda yapılması gereken ayının kayıp pencesini bulmak.
Topal Ayı İşareti
Kayada bulunan kabartma ayı işareti. Burda yaının baktığı yön önemli.
Topal Ayı İşareti
Kayada bulunan kabartma yaı işareti ayının baktığı yön önemli.
Topal Ayı İşareti
Ormanlık alanda bulunan kabartma ayı heykeli heykelin baktğı yön önemli.

Zincir İşareti

Zincir işareti; bu işaret genellikle mağaraları verir. İlk yapmamız gereken zincir işareti olup olmadığını kontrol etmemiz gerekir. Birçok defineci tarafından emin olun taş kesim izlerini zincir işareti sanmaktadırlar siz siz olun karıştırmayın. Zincir işareti bellidir. Genelde mağaraları vermektedir. Buda demek oluyor ki gömüsü mağaralardadır.

Genellikle bu mağaranın ağzı kapalı oluyor demektir. Burada da işçilik size düşmekte mağarayı tespit edip açacaksınız. Genel itibariyle zincir işareti uğraştırıcı ve zorludur. Tuzaklarla karşılaşma olasılığınızda vardır. Çalışmanızı yaparken bu durumu göz ardı etmeyin. Zincir işaretinin çözümünde ilk önce aramanız gereken halkanın açık ucu var mı? Eğer açık ucu varsa o yönde araştırma yapmanız gerekmektedir. Ayrıca halka sayısını da sayın ve eğer 5 halka ise o zaman 5 adım ya da 50 adım ilerde hedefi vermiş demektir. Bunun haricinde zincirin halka sayısı sayısal değerleri ile de ölçüşmektedir. Bu konuda eğer ki zincir işaretinin yanında başka bir işaret varsa bunu da değerlendirin çünkü yön ve mesafe verebilmektedir. Yanındaki işaret son olarak da zincir işareti gördüğünüz yerde çevreyi güzelce inceleyin doğaya aykırı bir şeyler var mı bakın.

Her bir halka 1 adım ya da 5 adım olarak hesaplayarak ilerlenir vardığınız yerde tespit gerekir. Cihazımız varsa bu işlem daha kolay olacaktır.

Tılsım Çeşitleri

Tavşan Ayağı Tılsımı: En popüler tılsımlardan biridir.  Özellikle 19. Yüzyılın başlarında oldukça popüler olmuştur. Tavşanayağı tılsımı hakkında için birçok yerde rivayetler üretilmiştir. Kimi tavşanayağını uğurlu sayarken kimileri de gerçek olmadığını insanların uydurması olduğunu savundu. Kimi hayvan haklarından bahsetti ve bunun bir katliam olduğunu savundu. Kimi de onun uğuruna yürekten bağlandı. Onu en uğurlu uğuru kabul etti. Ama var olan bir gerçek, tavşanayağının bir tılsım olarak kullanılıyor olmasıydı. Bu tılsımı kaybetmek, kaybeden acısından uğursuzluk sayılır ama tavşanayağı tılsımını kaybetmek kimilerine göre ölüm ve ya zamansız bir felakettir. Kimilerine göre de çok büyük bir şanssızlıktı.

Boynuz Tılsımı: Boynuz simgesi tarihin ilk çağlarından beri güç simgesi olarak kullanılmaktadır. Günümüzde de birçok toplumda kullanılmaktadır. Üzerinde taşımak, evin bir yere asmak suretiyle yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu tılsım boğanın; gücünü, iriliği, vahşiliği temsil ederken, çiftleşmesini, çifte koşulmasını da bereketi temsil ettiği inancı onu bir nevi tanrıya dönüştürür. Antik çağdaki toplumlar için bu durum ideal bir koruyuculuğu temsil eder. Çatıya konulan ya da duvarına yerleştirilen bir boynuz o evi koruma altında olduğunu insanlara anlatır. Günümüzde ise insanlar altın ve gümüşten yapılan küçük ve tek bir boynuz, zincirin ucuna takılır. Takıldıktan sonra boyuna asılır ve cinsel iktidar sembolü olarakta kabul edilir.

Deniz Kabuğu Tılsımı: İnsanlar tarafından bilinen tılsımların en eskisi deniz kabuklarıdır. 20 Bin yıllık geçmişi vardır. Deniz kabukları denize kıyısı olan birçok ülkede tılsım olarak kullanıldıkları gibi, süs eşyası olarak ta kullanılmaktadır.  İnsanlar, deniz kabuklarını geçmişten başlayarak birçok şeyle ilişkilendirmiştir. Onu hem nazara karşı koruyucu olarak, hem de doğurganlığı temsil edici olarak kullanmıştır. Cinliler para olarak kullanmıştır. Onların yumurta biçimli şekilleri insan gözünü hatırlattığından, ölülerin göz yuvalarının üzerine yerleştirilirdi. Bunda amaçlanan, ölenin öte dünyayı çürümeyen gözlerle görmesini sağlamaktı. Bu eskiden çok yaygın bir gelenektir. Deniz kabuğu güçlü bir doğurganlık sembolü olmanın yanında tılsım olarak, doğum sancılarına ve kısırlığa karşı kullanılırdı. Bazı Asya ve Afrika ülkelerinde hayvanların koşum takımlarına takılarak onları nazardan ve kara büyüden korumak için de kullanılmıştır.

Baykuş Tılsımı: Tarihi mısır uygarlığına kadar dayanan tılsımlardan 1 tanesidir. Kem gözlere karşı en iyi koruyucunun baykuş şeklindeki tılsım olduğu varsayılmıştır. Günümüzde en çok Akdeniz adası olan Minorka’da kullanılmaktadır. Bu işaretin en dikkat çekici özelliği gözlerin olduğu bu baykuş şeklindeki koruyucu tılsım, genelde camdan ya da metalden yapılır. Bugün bile hala popülerliğini koruyan baykuş tılsımlarının, birçok ülkede insanları büyük felaketlerden koruduğuna inanılır. Türkiye’de baykuşun uğursuz bir hayvan olarak bilinmesi, bu tılsımın pek fazla rağbet görmemesine yol açan en önemli etken olarak değer kazanır. Bu tılsımının koruyucu rolü, birçoklarına göre evrensel değildir. Çünkü o gecenin canlısı olarak bilinir.

Köpekbalığı Dişi (Aziz Paul’un Dili): Kökeni ortaçağlara dayanan ve günümüzde bile hem süs eşyası hem de koruyucu olarak kullanılabilen bir tılsımdır. Köpekbalığı dişi ve ya Aziz Paul’un Dilinin, büyük koruyucu olduğuna inanılır. Bu tılsımın adının böyle olmasının nedeni; Şiddetli bir fırtına sırasında Aziz Paul gemisi bir adaya sürüklenir. Aziz Paul karaya çıkınca bir yılanın saldırısına uğrayarak ısırılır. O da buna karşı, tepki olarak o adayı kutsadı ve adadaki yılanlara lanet okudu. Adadaki tüm yılanlar zehirlerini kaybetti ve zararsız birer yılan oldular. Zamanla ölen yılanların dişleri kayaların içinde fosilleşerek üçgen şeklini almıştır. Ada halkı tarafından Aziz Paul’un Dili olarak adlandırıldı ve bulundukları yerden çıkartılarak, üzerlerine altın, gümüş gibi motifler yerleştirildi ve kolye, gerdanlık, küpe gibi eşyalar şekline sokuldular. Bunlar aslında yılandilleri değildi. Zamanla kayalarda fosilleşen köpekbalıklarının dişleri olduğu çok ortaya çıktı.

Diş ve Tırnak Tılsımları: Özellikle köy ve kasabalarda yaşayan insanlar tarafından avlanan hayvanların diş ya da pençe ve tırnakları çok güçlü tılsım olarak görülürdü. Bunun nedeni ise hayvanlardaki hızın, gücün, iyi görmenin gibi özelliklerin tılsımı kullananlara da geçeceğine inanılmasıydı. Ayı dişleri, kaplanın pençesi, yaban domuzu, kurt dişi ya da fildişi çok rağbet gören tılsımlardandır. Her birinin ayrı ayrı koruyucu özelliği olan tılsımlardı. Örneğin; bir ayı pençesi, doğum sırasında kadının en büyük yardımcısı olarak görülürdü. Bir dişi kurt, bebekleri korkulardan uzaklaştırır. Dişlerimiz ağrıdığından ağrılarını dindirir diye bilinirdi. Kuzey Avrupa ırklarının birçoğunda kutsal bir hayvan olarak bilinir. Boz ayının pençesi ayının büyük gücün ve cesaretin tılsımı taşıyana yansıyacağına inanılır. Bugün, bir kaplan dişi ve ya kaplan pençesi, genelde kumarbazların çok inandıkları bir uğur tılsımıdır.

Balık Tılsımları: Asırlarca Hıristiyanların en önemli sembolü olarak bilinir. Balık sembolü yerine haçın kabul görmesinden sonra bu itibarını yitirerek yerini haça bıraktı. Asırlar sonra, 20. Yüzyılda balık tekrar ortaya çıkarak, eski unvanına sahip olmaya başladı. Balık yüzyıllar boyunca cinsel bir sembol olarak ve Büyük Tanrıçanın üreme organlarını temsil eden bir simge olarak görüldü. Birçok ülkede hala kısırlığa ve cinselliğe yardımcı bir tılsım olarak kullanılmaktadır. Kimileri balık tılsımları için ” şeytandan korumasa bile taşıyanı cinsel yönden zevk alarak yaşamasını sağlayacak bir tılsımdır.” derler. Balık tılsımları, Kuzey Afrika ülkelerinin bir kısmında şans getirmeleri ve cinleri, kötü ruhları uzaklaştırsın diye dükkân önlerine asılırlardı.

Yılan Figürlü Tılsımı: İnsanlar tarafında çok korkulan zehirli bir hayvan olmanın yanında aynı zamanda da iyi bir koruyucudur. Çağlar boyunca önemli bir tılsım simgesi olarak kullanılmıştır. İnsanlar yılan simgesini kullandıkları birçok süs eşyasında kullanmışlardır. Yılan şeklinde dolanmış yüzükler, yılan figürlü bilezikler ve kolyeler altınla ve değerli taşlarla birleşerek takı dünyasında önemli bir yer elde etmiştir. Yılanlı tılsımların, hastalıklara karşı çok kuvvetli bir panzehir olduğu bilinir. Yılan tılsımını ölümsüzlük sembolü olarak da gören çeşitli toplumlar vardır. Bugün tıp dünyası da kullandığı amblemde yılan sembolü kullanmaktadır.

Kedi Tılsımı: Özellikle Asya ülkelerinde yağındır. Kedinin bir ayağı havada, oturan ve adeta birini çağıran pozda bir kedi düşünün! İşte bu kedi Asya’nın en popüler uğuru olan Neko’dur. Sahibine şans getiren ve kötü talihi uzaklaştırır diye bilinen bu kedi tılsımına Japonlar Maneki Neko, yani Çağıran Kedi ismini takmışlardır. Kedinin kaldırdığı ayağı eğer sol ise, bu, işyerine müşterileri ve bereketi çağırmaktadır. Kedi sağ ayağını kaldırıyor ise, bu da bulunduğu eve huzur ve refahı veriyor demektir. Bu kedilerin beyaz renkte olanları mutluluğu, sarı olanları ise zenginliği ifade eder. Kara kedi de sağlık, sıhhat çağrısında bulunur. Ev girişine ya da dükkân vitrinine konulan bu kedi, gününüzün mutlu ve neşeli geçmesini sağlayacaktır. Birçok boyutlarda bulunan kedi tılsımları geçmişte tahtadan yapılırken, günümüzde ise birçok malzemeden yapılıyor ve geleneksel renklere boyanmaktadır.

Mercan(Kırmızı) Tılsımı: Tarihi bilinmemekle birlikte tılsım yapımında kullanılan kırmızı mercanın, taşıyanı nazardan, cinlerden, büyü ve delilik gibi hastalıklardan koruduğuna inanılır. Hormon düzensizliği çeken, kadınların, doğumda zorluk çekmek istemeyenleri, üreme organları yanında bulundurduklarında kırmızı mercanın onlara yardım edeceğine inanılır. Ayrıca kırmızı mercanın bebekleri de koruduğuna inanılır. Hatta bebeklerde diş çıkmasına bile yardımcı olduğu rivayetler arasındadır. Kırmızı mercanın en etkili olduğu kullanım şekli, doğal halidir. Süsü eşyası kullanımında da kırmızı mercandan kolye, küpe ve yüzük yapılır.

Bokböceği Tılsımı:  Eski Mısır’da Firavunların ve halkın tılsımı geçmişte olduğu gibi günümüzde de dünyanın en geçerli tılsımlarından biridir. Mısırlılar onun yaratılış, erkekliğin gücü, üreme, bilgelik, yeniden doğuş, ölümsüzlük ve yenilenmeyle özdeşleştirir. Bokböceği tılsımı 5 bin yıllık yaşam geçmişi olan ve dünyadaki tılsımların içinde en köklü geçmişe sahip olanıdır. Bugün bokböceği simgeli birçok takı eşyasında kullanılmaktadır. Bunlar yüzük, küpe ve broşlarda kullanılmaktadır. Mısır’da hala bokböceği tılsımları uğur olarak satılmaktadır.

Diğer Hayvan Tılsımları

Ayı Tılsımı: Kadınlarda özellikle ağrısız, sancısız doğumun gerçekleşmesine yardımcı olur.

Geyik Tılsımı: İnsanlarda cinsellik sembolü olarak bilinir. İnsanları kısırlığa karşı korur.

Kaplumbağa Tılsımı: İnsanı ani ölümlere, cehaletten, acele kararlara ve zaaflara karşı korumak için kullanılır. Mitolojik yaşamda ise, ebedi yaşam sembolü, gücün ve aklın simgesidir.

Kırlangıç Tılsımı: İnsanlara şans ve mutluluk getirdiğine inanılır.

Yumurta Tılsımı: Kadınlarda doğurganlık sembolü olarak bilinir. Özellikle renkli taş yumurtalar evlerde sıkça bulunur.

Koç Tılsımı: Kadınlar için doğurganlık ve gücün sembolü olarak kullanılır.

Keçi Tılsımı: İnsanı kısırlığa, hastalıklara ve cinsel iktidarsızlığa karşı korur.

Kuzu Tılsımı: Bu tılsımı takanı korur ve kısırlığı önleyerek huzurlu olmasını sağlar.

Yunus Tılsımı: Denizciler arasında çok yaygındır. Fırtınalar, deniz kazaları ve denizden gelebilecek tehlikelere karşı denizcileri koruduğuna inanılır.

Akrep Tılsımı: İnsanları kötülüklerden ve düşmanlardan koruduğuna inanılır.

Çekirge Tılsımı: Özellikle çiftçiler içindir. Çiftçilikle uğraşanlar için bol ürün ve kazanç demektir.

Güvercin Tılsımı: Yuvasının yerini bulması ve barışın sembolüdür, aynı zamanda yangın, yıldırım ve sevgisizlikten korunmak için kullanılır.

Aslan Tılsımı: Genel itibariyle sağlıklı yaşam, bol para, başarı, güç ve cesaretin sembolüdür.

Arı Tılsımı: Kadınlarda doğurganlık, refah, mutluluğu ve aklı temsil eder.

Boğa Tılsımı: İnsanlardaki cinsel iktidarsızlık olması durumunda kullanılır. İlişkiye girmeden önce yatağın altına konulur.

Tüy Tılsımı: Günlük yaşamında bol kazanç ve refah getirdiğine inanılır.

Doğan Kartal Şahin İşareti

Doğan Kartal Şahin İşareti; kartal ya da şahin yırtıcı kuştur. Avlarını çok uzaktan rahatlıkla görür. Avını belirledikten sonra hızlı çok hızlı şekilde dalışa geçerek yakalar ve ayakları arasına alır. Ayakları arasında avını yer. Bu işaretler eşkıya ve ya savaş gömüleridir.

Gömüler çoğunlukla kapalı yerlerde olur. Mahzen ve ya mağara mekanları içinde olur. Bu işaretlerde önemli olan baktığı istikamettir. Şahin ve ya doğan avını yerken onu nerde tuttuğundan yola çıkarak onu aramamız gerekiyor. Yani aradığımızı ayaklarının altına bakacağız. Eğer yaptığımız bu işlemden sonuç alamazsak baktığı yönde araştırma yapmalıyız. Bu arada tuzak olabilir dikkatli olmalıyız. Doğada bulunan işaretleri maddeler halinde sayabiliriz.

1-Kartalın kafası üzerinde istavroz varsa Bizans gömüsüne işarettir. Önemli birinin ya da kralın mezarıdır.

2-Kartalın kanatları açıksa ölen kişiyi anmak için yapılmış gömüdür. Mezarın hediyesi vardır. Mezar güçlü birininse kişisel eşyalarına bulunur.

3-Kanatları kapalıysa varlığı kapalı bir mağara içindedir.

4- Kartal işaretinin bulunduğu yerde gömü kaya içinde aranmalıdır.

5- Kartalın ayaklarının altında bulunan kaya önemlidir. Hazinenin yerini gösteren 1 işaret olabilir.

6- Çevredeki kayalar çok dikkatli araştırılmalıdır. Değişik yapıdaki kayalar var mı araştırılmalıdır.

7- Kartalın baktığı yönle veya kuyruğunun baktığı yönde araştırma yapılmalıdır.

8-Başının üzerinde haç işareti varsa yemin veya teyit anlamındadır.

9-Oyma kartalın hazine çok küçüktür. Bulmak için vakit harcamaya gerek yok.

10-  Ana işaretin yanında ikinci bir işaret olarak yılan da bulunabilir.

Kartal İşareti: Kartal işareti genellikle sarp kayalıklarda ve ya kale yakınlarında bulunur. Her devirde güç ve kuvvetin timsali olmuştur. Para konusunda da böyledir. Kartal daima kuvvetli parayı ifade eder. Muhtemelen savaşçı bir komutanın veya bir kralın işaretidir. Kartalın başı üzerine istavroz(hac) konulmuşsa bu para büyük olasılıkla Roma-Bizans dönemidir. İşaretin hemen altında ya da uygun olan en yakın aşağı bölgesinde emaneti vardır. Kartalın kanatları açıksa ölenin hatırasına ve ölümünden sonra bu hazine gömülmüştür. Mezar değildir ama içindeki kılıcı, mezar maskesi, savaş miğferi, vb. eşyalarla birlikte parası vardır. Kartal resimli para mutlak müjdeli paradır. Müjdesi çoğu kez kartalın yukarı bakması halinde cinasının aldadır(içindedir) kanatları kapalı ve tünemiş ise yeri de kapalı mekansa emanet o mekanın içindedir. Acık arazide kayada oyuk ya da çizilmiş kartalın on istikametinde mutlak bir kaya aramak gerekir. Bu kaya o mıntıkada farklıdır. İlgi çekecek bir görkemde olur. Kolayda bulunur emanet o taşın altındadır. Kayalık alanda kartalın sadece çizimi var başka bir şey görülmüyorsa önündeki bir yerli taş işaret olabilir. Dibi kazılacaktır. Fakat bu tip yerlerde genellikle oyulmuş murçlu kaya olabilir. Aramak ve sayıp ölçmek gerekir acık araziden kartalın parası baktığı değil kuyruğu yönünde olur. Kaya parçası bir yerinden işlenmiş kartalın gagası ve bası resmedilmiştir. Bu kadarıyla bir semboldür. Emaneti ise arka tarafında ve mutlaka yine kayalık bir alan içindedir. Kartal parası acık alanda toprakta aranmamalıdır.

Şahin-Doğan İşareti: Savaşçı eşkıya parasıdır. Genelde kapalı mekanda olur. Acık sahada kayaya işlenen hayvan çoğunlukla kartal basıdır. Doğan ve şahinin baktığı istikamet önemlidir. Şahin, avını mutlak yakalar ve üzerine çöker öyle yer. Elden verilen eti veya hayvanı canlı bile olsa istemez yemez. Kendisi yakalamalıdır. İşareti olan yerde buna dikkatle emanetin üstünün kapalı olduğunu ve tuzaklı olduğunu düşünmek gerekir. Şahin ve doğanın malı ağırdır. Mutlaka ayni bölgeden müjdesi vardır. Bu iki hayvandan birisi mağara ya da mahzende ise o kapalı mekan içinde bir tandır yeri gibi nokta aranmalıdır. Emanet tandırın altında ve üstü ağır kütleyle kapatılmıştır.

Doğan, Kartal, Şahin heykeli İşaretleri
Dağda kabartma Şahin heykeli kayanın üzerine yapılmış.
Doğan, Kartal, Şahin İşaretleri
Kayada kabartma olarak yapılmış kartal işareti üstünde haç işareti var.
Doğan, Kartal, Şahin İşaretleri
Kayada oyularak yapılmış kartal başı heykeli
Doğan, Kartal, Şahin İşaretleri
Kayaların üstünde kayadan yapılmış kartal heykeli

Aile Putu(İstavroz)

Aile Putu(İstavroz); ailenin topluca yaptıkları yemin işaretidir. Bu işarete istavroz da denilir. İşaretin tüm kolları eşitse Gömü bulunduğu kayanın altındadır. Eşit değilse farklı olan kolun baktığı yönde araştırma yapmalıdır. Seçkin aile mezarı da olabilmektedir. Çevresinde araştırma yapılarak çevreye aykırı unsurlar aranmalıdır. Bu işaret aile mezarını simgelediği için aile putu kavramı kullanılmıştır. Bu işaret genellikle yuvarlak içerisinde simgelenmiştir. İşaretin çevresinde bulunan dikili kayalara oyulmuştur. Burada aranması gereken zeminin altına yapılmış mezarlar aranmalıdır. Mucır yükseklikler, çukurlar, delikler ya da taş, çakıl yığmaları iyice araştırılması gerekir. Bu mezarlarda ölen kişilere ait eşyalar bulunur. Ayrıca bu kazılarda gözyaşı şişeleri ve kandillerde bulacaksınız.

Not: Gözyaşı şişesi bulduğunuzda ıslak bir bezle sarmayı unutmayın. Yoksa çam kırılır.

İstavrozun altındaki bağlı yuvarlak onun mezar amaçlı değil saklı olan amaçlı olduğunu uçlarının ikisinin kapalı birinin açık olması gidilmesi gereken yönü, noktalar ise 4 parça halinde gömüldüğünü gösterir. 10 metreden uzakta değil, 2 metreden derin değildir. Cihazla kolayca tespit edilip hepsi çıkarılabilir.

Haç işareti, aile putu(istavroz)
Kayada oyma haç işareti çevresinde çember var.
Haç işareti, aile putu(istavroz)
Kayada kabartma 2 haç işareti ve kalp işareti çevresinde çember var.
Haç işareti, aile putu(istavroz)
Kayada birçok haç işareti var. Büyük bir mezarlık
Haç işareti, aile putu(istavroz)
Kayada oyma haç işareti çevresinde çember var.

Hilal ve Yıldız İşareti

Hilal ve yıldız işareti; bu işaretler genel olarak kayalarda ve büyük taşlar da bulunuyor.  Bu resimlerin eğer “+” işareti varsa resmin yanında büyük ihtimalle gömü vardır. Hilal işareti tek başına olursa mezar anlamına gelir. Hilal işaretinin açık kısmı yani açık ağzı yönünde araştırma yapmalıdır. Tek başına yıldız işareti nadir kullanılan işaretlerden biridir. Açık anlamını taşımaktadır. İşaretin yer aldığı arazinin yakınındaki düzlük arazide araştırma devam etmelisiniz. Eğer yıldız ve ay birlikte işaret olarak yapılmışsa Ermeniler tarafından önceden kullanmıştır. Ülkemizde bulunan bazı köprü ve kemer ayaklarında yıldız ve hilal işareti yaptıkları bilinmektedir. Bu yapıların yakınlarında da gömülerin çıktığı bilinmektedir.

Kayada hilal ve yıldız işareti
Kayada ay ve yıldız işareti, yıldız çok belirgin yapılmış
Kayada hilal ve yıldız işareti
Kayada ay işareti kabartma yapılmış
Kayada hilal ve yıldız işareti
Kayada ay ve yıldız işareti, yıldız çukur olarak yapılmış yani oyma
Kayada hilal ve yıldız işareti
Kayada ay ve yıldız işareti, işaretler oyma olarak yapılmış.